founded in 1614  -  top 100 university

Research database

Publication

'Het belang en de welvaart van alle ingezetenen': Gezondheidszorg in de stad Groningen 1800-1870

Baron, W. 2006 [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen. 598 p.

Research output: ScientificDoctoral Thesis

Documents

 • Titel en inhoud

  Final published version, 84 KB, PDF-document

  11/01/2016

 • Woord vooraf

  Final published version, 42 KB, PDF-document

  11/01/2016

 • Hoofdstuk 1

  Final published version, 236 KB, PDF-document

  11/01/2016

 • Hoofdstuk 2

  Final published version, 278 KB, PDF-document

  11/01/2016

 • Hoofdstuk 3

  Final published version, 458 KB, PDF-document

  11/01/2016

 • Hoofdstuk 4

  Final published version, 451 KB, PDF-document

  11/01/2016

 • Hoofdstuk 5

  Final published version, 137 KB, PDF-document

  11/01/2016

 • Hoofdstuk 6

  Final published version, 473 KB, PDF-document

  11/01/2016

 • Hoofdstuk 7

  Final published version, 694 KB, PDF-document

  11/01/2016

 • Hoofdstuk 8

  Final published version, 527 KB, PDF-document

  11/01/2016

 • Hoofdstuk 9

  Final published version, 269 KB, PDF-document

  11/01/2016

 • Hoofdstuk 10

  Final published version, 169 KB, PDF-document

  11/01/2016

 • Noten

  Final published version, 353 KB, PDF-document

  11/01/2016

 • Lijst van afkortingen

  Final published version, 35 KB, PDF-document

  11/01/2016

 • Verantwoording van afbeeldingen

  Final published version, 46 KB, PDF-document

  11/01/2016

 • Lijst van bijlagen

  Final published version, 175 KB, PDF-document

  11/01/2016

 • Archivalia

  Final published version, 33 KB, PDF-document

  11/01/2016

 • Geraadpleegde literatuur

  Final published version, 112 KB, PDF-document

  11/01/2016

 • Personenregister

  Final published version, 51 KB, PDF-document

  11/01/2016

 • Summary

  Final published version, 73 KB, PDF-document

  11/01/2016

 • Complete dissertatie

  Final published version, 3 MB, PDF-document

  11/01/2016

 • Stellingen

  Final published version, 54 KB, PDF-document

  11/01/2016

Links

 • Wilhelmina Baron
In ‘Het belang en de welvaart van alle ingezetenen’ besteedt Minie Baron voor het eerst aandacht aan het hele gebied van de gezondheidszorg in een Nederlandse stad in de eerste zeventig jaren van de negentiende eeuw. Ze toont aan dat de bestrijding van de inheemse volksziekten in de periode 1800-1870 van grotere invloed was op het inrichten van de gezondheidszorg in de negentiende eeuw dan de bestrijding van de nieuwe ziekte cholera. De meeste ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Groningen in de periode 1800-1870 kunnen worden gekoppeld aan de bestrijding van epidemieën en besmettelijke ziekten. Door de groeiende bevolking en toegenomen economische activiteiten verslechterden in de loop van de negentiende eeuw de hygiënische omstandigheden in de Nederlandse steden. Ziektes namen toe en epidemieën grepen steeds vaker om zich heen. Hoewel men de juiste oorzaak van de ziektes niet altijd kende, werden in de openbare gezondheidszorg en de medische hulpverlening verschillende maatregelen getroffen om de gevolgen van de vele volksziekten op te vangen. Al vroeg in de negentiende eeuw ontstonden nieuwe collectieve regelingen en voorzieningen. Naast de angst voor besmettelijke ziektes, speelden in de stad Groningen ook economische motieven en stadstrots een rol in de opbouw van de negentiende-eeuwse gezondheidszorg. http://www.vangorcum.nl
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Date of Award19-Oct-2006
Place of Publication[Groningen]
Publisher
StatePublished - 2006

View graph of relations

Download statistics

No data available

ID: 14498910