founded in 1614  -  top 100 university

Research database

Publication

'Ik moet spreken'. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680)

de Baar, M. P. A. 2004 [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen. 833 p.

Research output: ScientificDoctoral Thesis

Documents

  • Maria Petronella Adriana de Baar
De Vlaamse mystica Antoinette Bourignon (1616-1680) is een van de meest fascinerende vrouwen van de zeventiende eeuw. Zij brak namelijk op twee fronten radicaal met de gevestigde normen en waarden. Buiten alle kerkelijke instanties om fungeerde zij als geestelijk leider voor een groep in velerlei opzichten begaafde mannen. Tevens rekruteerde zij haar volgelingen over de grenzen van de kerken heen. Dat deed Bourignon in de overtuiging dat God haar had verkozen om het ware christendom op aarde te herstellen. Zij verkondigde dat het einde der tijden weldra zou aanbreken en het Laatste Oordeel geveld zou worden. Alleen de ware christenen zouden worden gered – en God had haar de taak toebedeeld om die te verzamelen. Deze boodschap verkondigde Bourignon in tal van door haar zelf ter perse gebrachte geschriften. Vele lezers zochten persoonlijk contact met haar. Onder hen bevonden zich kooplieden, ambachtslieden, medici, schilders, renteniers, geestelijken en geleerden. Zo werd Bourignon de centrale figuur van een spiritueel netwerk dat zich tot ver over de grenzen van de Republiek der Verenigde Nederlanden uitstrekte. Promovendus De Baar maakte studie van het leven en werk van Bourignon. Waarin was de aantrekkingskracht van deze zeventiende-eeuwse mystica gelegen? Hoe slaagde zij erin zich zonder enige formele theologische scholing en buiten alle kerkelijke kaders om te ontwikkelen tot geestelijk leider van een groep overwegend mannelijke volgelingen? Het proefschrift belicht Bourignons leefwereld, haar profetisch zelfbesef, de groepsvorming rondom haar persoon en de wijze waarop zij haar religieus leiderschap vormgaf Bron: Rug nieuws
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
  • Frijhoff, W., Supervisor, External person
  • Bremmer, Jan, Supervisor
Award date27-May-2004
Place of Publication[Groningen]
Publisher
Print ISBNs90-5730-274-8
StatePublished - 2004

View graph of relations

Download statistics

No data available

ID: 14633108