founded in 1614  -  top 100 university

Research database

Publication

Phonological grammar and frequency: an integrated approach

Sloos, M. 2013 Groningen: s.n.. 235 p.

Research output: ScientificDoctoral Thesis

Documents

  • Marjoleine Sloos
Fonologische Grammatica en Frequentie-Effecten: Een Geïntegreerde Benadering Evidentie uit het Duits, Indonesisch en Japans In taalverandering zien we gewoonlijk dat woorden met een relatief lage woordfrequentie sneller veranderen dan woorden met een relatief hoge frequentie. Omgekeerd observeren we in reductieprocessen dat relatief hoogfrequente woorden het eerst veranderen en relatief laagfrequente woorden pas later. Maar wat gebeurt er in variatie waarin noch taalverandering, noch reductie een rol speelt? Spelen frequentie-effecten ook een rol in stabiele taalvariatie of in leenwoordadaptatie? Deze dissertatie onderzoekt fonologische variatie en verandering in drie deelstudies: de realisering van de lange klinker in het Duits, Nederlandse leenwoordintegratie in het Indonesisch, en een klankregel (rendaku) in het Japans. Frequentie-effecten blijken zich inderdaad voor te doen, zodanig dat relatief hoogfrequente woorden zich aan een fonologische regel conformeren en relatief laagfrequente woorden uitzonderlijk gedrag vertonen. Dit gedrag kan in verband worden gebracht met een onduidelijke lexicale representatie of onduidelijke fonologische structuur. Dit proefschrift onderzoekt ook de relatie tussen frequentie en grammatica en toont aan dat deze twee factoren niet zo onafhankelijk van elkaar zijn als in de literatuur over het algemeen wordt aangenomen. Frequentie-effecten blijken gevoelig te zijn voor fonologische structuur. Dit vraagt om een verbinding van twee in het verleden ongerelateerde modellen, resulterend in een gecombineerd Exemplar-Prototype-Optimaliteitstheoretisch model (EPOT).
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
Award date28-Feb-2013
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036759892
Electronic ISBNs9789036760669
StatePublished - 2013

Keywords

  • Proefschriften (vorm), Grammatica's, Lexicale $fonologie, Fonologie, Filippijnse talen, Bahasa Indonesia, Duits, fonologie

View graph of relations

Download statistics

No data available

ID: 2403581