User-friendly Private Law

Organisational unit: Research programme

 1. 2017
 2. van den Pauwert, C. S., & Snijder-Kuipers, B. (2017). Tegenstrijdig belang in het MKB. Juridische Berichten Notariaat, 27(9), [JBN 2017/38].
 3. van Liere, E., Myjer, E., Platenburg, N., Kuipers, B., van Veen, W., & Zaman, N. (2017). Het UBO-register en centraal aandeelhoudersregister: Praktische en juridische aspecten. (ZIFO-reeks; Vol. 25). 24-07-2017: Wolters Kluwer.
 4. Snijder-Kuipers, B., (2017). Case note: ECLI:NL:GHAMS:2017:210: JOR 2017/157, No. ECLI:NL:GHAMS:2017:210, Jan 31, 2017. (Jurisprudentie Onderneming & Recht; Vol. 2017, No. 6).
 5. Karapetian, A., (2017). Case note: ECLI:NL:GHARL:2016:9232: JOR 2017/135, No. ECLI:NL:GHARL:2016:9232, Nov 16, 2016. (Jurisprudentie Onderneming en Recht (JOR); Vol. 2017, No. 5).
 6. Hoops, B., Rostill, L., & Koolhoven, R. (Eds.) (2017). Property Law Perspectives V. (NILG - Vastgoed, Omgeving en Recht; Vol. 8). The Hague: Eleven International Publishing.
 7. Wissink, M. (2017). De lijsten met "verboden" en "verdachte" bedingen. In B. Wessels, & R. H. C. Jongeneel (Eds.), Algemene voorwaarden (6 ed., pp. 241-252). [Hoofdstuk 10] (Recht en Praktijk - Contracten- en aansprakelijkheidsrecht; Vol. CA1). Deventer: Wolters Kluwer.
 8. Wissink, M. (2017). Inleiding. In B. Wessels, & H. Jongeneel (Eds.), Algemene voorwaarden (6 ed., pp. 1-36). [Hoofdstuk 1] (Recht en Praktijk - Contracten- en aansprakelijkheidsrecht; Vol. CA1). Deventer: Wolters Kluwer.
 9. Snijder-Kuipers, B., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2017:771: Onderneminggsrecht 2017/98, No. ECLI:NL:HR:2017:771 , Apr 21, 2017. (Ondernemingsrecht; Vol. 2017, No. 12).
 10. de Boer, T. M., & Ibili, F. (2017). Nederlands internationaal personen- en familierecht: Wegwijzer voor de rechtspraktijk. (2 ed.) (Serie Recht & Praktijk, Personen- en familierecht.; No. 3). Deventer: Wolters Kluwer.
 11. ter Haar, J. (2017). Nieuwe aandacht voor toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen. In W. M. Schrama (Ed.), Actuele ontwikkelingen in het familierecht: elfde UCERF-symposium (pp. 59-69). (UCERF Reeks; Vol. 11). Utrecht: Ars Aequi Libri.
 12. Brandsma, F. (2017). A couple of Basilica-scholia on changes in the law of dowry. Paper presented at 71ème Session de la Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité (SIHDA), Ravenna & Bologna, Italy.
 13. Jansen, J. E. (2017). Acquisition of ownership by poachers. In B. Hoops, L. Rostill, & R. Koolhoven (Eds.), Property Law Perspectives V (pp. 95-104). [Chapter 4] (NILG - Vastgoed, Omgeving en Recht ; Vol. 8). Eleven International Publishing.
 14. Pavillon, C. M. D. S., & Jongeneel, R. H. C. (2017). Algemene vernietigingsgronden: de open norm. In B. Wessels, & R. H. C. Jongeneel (Eds.), Algemene voorwaarden (6 ed., pp. 151-182). (Recht en Praktijk - Contracten- en aansprakelijkheidsrecht; Vol. CA1). Deventer: Wolters Kluwer.
 15. Pavillon, C. M. D. S., & Wessels, B. (2017). Algemene voorwaarden, volmacht en vertegenwoordiging. In B. Wessels, & R. H. C. Jongeneel (Eds.), Algemene voorwaarden (6 ed., pp. 431-436). (Recht en Praktijk - Contracten- en aansprakelijkheidsre; Vol. CA1). Deventer: Wolters Kluwer.
 16. Verstijlen, F. M. J. (2017). Bestuurdersaansprakelijkheid na Hezemans Air. In J. B. Huizink, & A. F. Verdam (Eds.), Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW en art. 6:162 BW (Vol. 22, pp. 21-29). (ZIFO-reeks). Deventer: Wolters Kluwer.
 17. Jansen, J. E., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2016:2222: JOR 2017/74, No. ECLI:NL:HR:2016:2222 , 28 p., Sep 30, 2016. (Jurisprudentie Onderneming & Recht; Vol. 2017, No. 3).
 18. Verstijlen, F. M. J., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2016:2577: NJ 2017/87, No. ECLI:NL:HR:2016:2577, 2 p., Nov 11, 2016. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2017, No. 10).
 19. Verstijlen, F. M. J., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2016:2729: NJ 2017/19, No. 5, No. ECLI:NL:HR:2016:2729, 4 p., Dec 02, 2016. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2017, No. 5).
 20. Verstijlen, F. M. J., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2016:2730: NJ 2017/20, No. ECLI:NL:HR:2016:2730, 3 p., Dec 02, 2016. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2017, No. 5).
 21. Verstijlen, F. M. J., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2016:2744: NJ 2017/21, No. ECLI:NL:HR:2016:2744, 2 p., Dec 02, 2016. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2017, No. 5).
 22. Verstijlen, F. M. J., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2017:278: NJ 2017/142, No. ECLI:NL:HR:2017:278, 3 p., Feb 17, 2017. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2017, No. 15).
 23. Pavillon, C. M. D. S., & Wessels, B. (2017). Collectieve toetsing. In B. Wessels, & R. H. C. Jongeneel (Eds.), Algemene voorwaarden (pp. 469-484). (Recht en Praktijk - Contracten- en aansprakelijkheidsrecht; Vol. CA1). Deventer: Wolters Kluwer.
 24. Runia, H. (2017). De 'bezitterige' koper/pandgever onder eigendomsvoorbehoud: Enige opmerkingen over de regeling van het eigendomsvoorbehoud, mede naar aanleiding van het arrest Rabobank/Reuser. In P. A. J. van den Berg, & G. Molier (Eds.), In dienst van het Recht (Brouwer-Bundel): Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. J.G. Brouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (Brouwer bundel) (pp. 77-87). Den Haag: Boom Juridisch.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...20 Next

ID: 35020