Science Shop Bèta

Organisational unit: Science Shop

Contact information

Nijenborgh 4
5114.0012
9747 AG
Groningen
Netherlands
  • Phone: 050 363 4132

Organisational unit profile

De Bèta Wetenschapswinkel is een van de zes wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is een samenvoeging van de vroegere Chemie-, Biologie-, Natuurkunde- en Geneesmiddelenwinkels, en doet dus ook onderzoek op verschillende terreinen van de bètawetenschappen. Het idee van de Bèta Wetenschapswinkel is dat klanten, voornamelijk maatschappelijke organisaties, vragen kunnen stellen die door studenten beantwoord kunnen worden in de vorm van een bachelor- of masterscriptie, of een artikel.

Activities

  1. Wetenschap: daar heb je wat aan!

    Activity: ScientificParticipation in conference

View all (1) »

View graph of relations

ID: 34063