Public Interests and Private Relationships

Organisational unit: Research programme

 1. 2017
 2. Lennarts, L. (2017). (Keeping it) all in the family (company)? Over geduldig en ongeduldig kapitaal. In M. Y. Nethe (Ed.), Familievennootschappen 2017 (pp. 95-112). (Uitgave vanwege het instituut voor Ondernemingsrecht; Vol. 107). Deventer: Wolters Kluwer.
 3. Peters, S. S. M., Beltzer, R. M., & Zaal, I. (2017). Collectief arbeidsrecht en medezeggenschap: Wet CAO en Wet AVV. In A. R. Houweling, R. M. Beltzer, J. H. Even, & R. A. A. Duk (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs 2017 (2017 ed.). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 4. Berro Pizzarossa, L., & Perehudoff, K. (2017). Mapping Constitutional Commitments
 on Sexual and Reproductive Health
and Rights: 
A Global Survey. In S. Klotz, M. Bielefeldt, M. Schmidhuber, & A. Frewer (Eds.), Healthcare as a human right issue: Normative profile, conflicts and implementation (pp. 1-28). Bielefeldt, Germany: Transcript.
 5. Tassenaar, V. (2017). De openbare orde als beperkingsgrond van de godsdienstvrijheid in de eerste Nederlandse grondwetten. In P. van den Berg, & G. Molier (Eds.), In dienst van het recht : Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. J.G. Brouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (Brouwer bundel) (pp. 157-170). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 6. Jacobs, J., & Vols, M. (2017). Juristen als rekenmeesters: Over de kwantitatieve analyse van jurisprudentie. In P. A. J. van den Berg, & G. Molier (Eds.), In dienst van het recht: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.G. Brouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (Brouwer bundel) (pp. 89-104). Den Haag: Boom Juridisch.
 7. Hoops, B., Rostill, L., & Koolhoven, R. (Eds.) (2017). Property Law Perspectives V. (NILG - Vastgoed, Omgeving en Recht; Vol. 8). The Hague: Eleven International Publishing.
 8. Helbing, D., Frey, B. S., Gigerenzer, G., Hafen, E., Hagner, M., Hofstetter, Y., ... Zwitter, A. (2017). Will Democracy Survive Big Data and Artificial Intelligence? Scientific american, Online.
 9. Nethe, M. Y. (2017). Reuring rond turboliquidatie. Ondernemingsrecht, 2017(1), 40-44. [2017/6].
 10. Tagliarino, N. K. (2017). Avoiding the Worst-Case Scenario: Whether Indigenous Peoples and Local Communities are Vulnerable to Expropriation Without Fair Compensation. Paper presented at Annual World Bank Conference on Land and Poverty, Washington, DC, United States.
 11. Tollenaar, A., (2017). Case note: ECLI:NL:CRVB:2017:1448: AB 2017/332, No. ECLI:NL:CRVB:2017:1448, Apr 11, 2017. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2017, No. 38).
 12. Tollenaar, A., & Feenstra, M., (2017). Case note: ECLI:NL:CRVB:2017:17, No. ECLI:NL:CRVB:2017:17, Jan 11, 2017. (AB Rechtspaak Bestuursrecht; Vol. 2017, No. 210).
 13. Colombi Ciacchi, A., & van Schagen, E. (2017). Conformity under the Draft Digital Content Directive: Regulatory Challenges and Gaps. In R. Schulze, D. Staudenmayer, & S. Lohsse (Eds.), Contracts for the Supply of Digital Content: Regulatory Challenges and Gaps (1 ed., pp. 99-125). (Münster Colloquia on EU Law and the Digital Economy; Vol. 2). Baden-Baden: Nomos.
 14. Colombi Ciacchi, A. (2017). European Fundamental Rights and Private Litigations: Judicial Dialogue and Judicial Governance. In F. Cafaggi, & S. Law (Eds.), Judicial Cooperation in European Private Law (1 ed., pp. 208-222). (Judicial Review and Cooperation series ). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 15. ten Wolde, M. (2017). Huwelijk, Persoonlijke betrekkingen tussen echtgenoten, huwelijksvermogensrecht. In T. de Boer, & F. Ibili (Eds.), Nederlands internationaal personen- en familierecht : Wegwijzer voor de rechtspraktijk (2 ed., pp. 93-132). ( Recht en Praktijk - Personen- en familierecht; Vol. PFR3). Deventer: Wolters Kluwer.
 16. Zwitter, A., Fister, L., & Groeneweg, S. (2017). State of Emergency Mapping Project (STEMP): Derogationen von Menschenrechtsbestimmungen zwischen 1995 und 2015. In M. Lemke (Ed.), Ausnahmezustand : Theoriegeschichte - Anwendungen - Perspektiven (pp. 321-342). (Staat – Souveränität – Nation). Wiesbaden: Springer.
 17. ten Wolde, M. (2017). Uniform Rules - Article 17. In U. Magnus, & P. Mankowski (Eds.), Rome I Regulation - Commentary (pp. 780-789). [Chapter II] (European Commentaries on Private International Law; Vol. 2). Verlag Dr. Otto Schmidt.
 18. Veenstra, F., (2017). Wenk bij: ECLI:NL:HR:2016:2456: RO 2017/11, No. ECLI:NL:HR:2016:2456, Nov 04, 2016. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; Vol. 2017, No. 2).
 19. Veenstra, F., (2017). Wenk bij: ECLI:NL:HR:2016:2518: RO 2017/12, No. ECLI:NL:HR:2016:2518, Nov 04, 2016. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; Vol. 2017, No. 2).
 20. 2016
 21. Verstappen, L. (2016). Multilevel Governance of Property Titles in Land: The Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests iin the context of National Food Security. In C. Godt (Ed.), Regulatory Property Rights: The Transforming Notion of Property in Transnational Business Regulation (pp. 98-118). Leiden: Brill / Nijhoff.
 22. Weyers, H., & van Tol, D. (2016). Family Matters: Over de rol van (het lijden van ) naasten in situaties van euthanasie en palliatieve sedatie. In T. De Boer, & D. Mul (Eds.), Lijden en volhouden (pp. 68-83). (Lindenboomreeks; No. 19). Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief.
 23. ten Wolde, M. (2016). Handboek Internationaal Privaatrecht. Groningen: Uitgeverij Hephaestus.
 24. de Vey Mestdagh, C., Konings, K., van Zuijlen, T., Smeltekop, H. W. J., Kamphorst, A., & Noordhoek, J. (2016). Verkenning Prioriteiten European e-Justice. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen - Centrum voor Recht & ICT.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...12 Next

ID: 34983