Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekKenniscentrum Landschap

Congressverslag 'Het experiment van de Drentsche Aa'

Op donderdag 2 juli 2015, een zinderend warme zomerdag, bezochten meer dan driehonderd beleidsmakers, wetenschappers, ondernemers, natuurbeheerders en bewoners het Drentse dorp Zeegse om stil te staan bij het vijftig jarige Gedachten plan voor het Stroomdallandschap Drentsche A. Het Gedachtenplan en de uitwerking daarvan in de navolgende decennia was niet alleen van grote betekenis voor het stroomgebied, maar heeft ook een duidelijke invloed gehad op het natuurbeleid, de erfgoedzorg en de plattelandsontwikkeling elders in ons land en zelfs daarbuiten. Sleutelfactoren daarbij waren een goede samenwerking tussen onderzoek, ontwerp, beleid en beheer, een sterke participa tie van bewoners en een succesvolle verbinding van natuurbeheer en erfgoedzorg. Belangrijk is daarbij ook dat natuur- en landschapsbescherming steeds dient samen te gaan met een leefbaar platteland en een duurzame regionale economie. Al deze pijlers onder het succes van het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa stonden centraal op het congres ‘Het experiment van de Drentsche Aa’. Voor het Gedachtenplan is de synthese van de diverse pijlers de sleutel van het succes. Voor het congres zijn de verschillende pijlers even verzelfstandigd. Al bleek dat tijdens de lezingen en excursies de pijlers weer werden vervlochten. Tijdens veertien lezingen en achttien excursies en workshops werden de deel- nemers uitgenodigd om nader in te gaan op heden, verleden en toekomst van een in Nederland uniek beekdallandschap. Sprekers en excursieleiders spraken over en toonden hun interpretatie van de reikwijdte van de Drentsche Aa waardoor een veelkleurig, interessant palet tot stand kwam. Voor u ligt het verslag van het congres; een impressie in thematische hoofdstuk ken, intermezzi en foto’s. Wij kijken met veel plezier terug op een zeer geslaagd congres en hopen u terug te zien in het prachtige Nationaal Beek- en Esdorpen landschap Drentsche Aa.

U kunt het volledige congresverslag hier downloaden.

Laatst gewijzigd:12 november 2015 16:50
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws