Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Medewerkers Informatica

Medewerkers Informatica

De medewerkers Informatica van het Opleidingsinstituut Informatica en Cognitie zijn onderverdeeld in vaste staf (onderwijs en onderzoek), tijdelijke staf (o.a. PhD students/AIO's) en ondersteunend personeel. Deze laatste categorie betreft administratieve ondersteuning. ICT ondersteuning wordt verleend door het Centrum voor Informatie Technologie (CIT). Wanneer U een van de vermelde telefoonnummers wilt gebruiken, dient U te beginnen met 050 voor de stad Groningen, en 363 voor de Rijksuniversiteit.

Laatst gewijzigd:03 december 2012 12:10