Skip to ContentSkip to Navigation
Bureau Groninger Taal en Cultuur

Bureau Groninger Taal en Cultuur

Welkom bij het Bureau Groninger Taal en Cultuur (BGTC), een gezamenlijk initiatief van Provincie en Rijksuniversiteit Groningen. Wij houden ons bezig met het onderzoek naar het Gronings en de streektaalgebonden cultuur in het heden en verleden.

Daarnaast probeert het Bureau de belangstelling voor het Gronings te vergroten en vervult de rol van vraagbaak voor zaken met betrekking tot deze taal.

Prof. dr Goffe Jensma  is ad interim hoofd van het Bureau Groninger Taal en Cultuur. Aan het BGTC was Siemon Reker tot 15 maart 2016 als hoogleraar Groninger taal en cultuur en als hoofd verbonden.

Agenda