Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenGraduate SchoolsGraduate School of LawPhD Programme

Promotieplaatsen

Jaarlijks werft de Groningen Graduate School of Law promovendi. De vacatures worden bekendgemaakt op de webpagina Vacatures bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Kandidaten die externe financiering van hun onderzoek hebben verkregen worden toegelaten als een hoogleraar het onderzoek wil begeleiden. Belangrijke criteria zijn de kwaliteit van de kandidaat en het onderzoeksvoorstel. Deze kandidaten dienen een motivatiebrief, een CV, gecertificeerde kopieën van diploma's en cijferlijsten, een (kort) onderzoeksvoorstel en een verklaring van de financierende instelling in.

Laatst gewijzigd:13 juni 2017 11:44
printOok beschikbaar in het: English