Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenGraduate SchoolsGraduate School of LawOrganisatie

Kwaliteitszorg

De onderzoeksmaster Functionaliteit van het recht is in 2009 geheraccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Na succesvolle afronding van deze masterstudie ontvangen studenten een wettelijk geaccrediteerde 'master'-graad. Afgestudeerden mogen de mr.-titel voeren. Het studieprogramma voorziet in toelating tot de advocatuur en de rechterlijke macht, het zogenoemde civiel effect.

Lees hier over NVAO en de accreditatie van de opleiding.

Laatst gewijzigd:30 maart 2017 14:40
printOok beschikbaar in het: English