Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

PhD Ceremony Cecile de Milliano

06 december 2012
Cecile de Milliano
Cecile de Milliano

Powerful streams. Exploring enabling factors for adolescent resilience to flooding

Date: December 06, 2012

PhD ceremony: Ms. C.W.J. de Milliano, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Disertation: Powerful streams. Exploring enabling factors for adolescent resilience to flooding

Promotor(s): prof. J.H. de Wilde, prof. J. Herman

Laatst gewijzigd:09 juli 2014 14:38

Meer nieuws

  • 12 januari 2017Leerkracht op basisschool haalt pester en slachtoffer door elkaar

    Leerkrachten op basisscholen zijn niet volledig toegerust om pestgedrag door leerlingen daadwerkelijk aan te pakken, hoewel bij hen een cruciale rol ligt in het terugdringen van het aantal gepeste kinderen in de klas. Dat concludeert Beau Oldenburg...

  • 05 januari 2017RUG scoort goed in lijst ‘groene universiteiten’

    De Rijksuniversiteit Groningen staat op de 15e plaats in de nieuwste Green Metric, de lijst van meest ‘groene’ universiteiten ter wereld.

  • 03 januari 2017Gemeentelijke lasten grote gemeenten dalen

    De gemeentelijke woonlasten dalen dit jaar in de grote gemeenten. Huurders betalen 1,0 procent minder. Voor woningeigenaren dalen de lasten 0,2 procent. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2017, dat is opgesteld door...