Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Energy

Energy is een van de drie grote onderzoeksthema's waar de RUG zich mee profileert. De wetenschappelijke uitdaging en grote maatschappelijke relevantie van dit onderwerp maken dat we veel tijd besteden aan onderzoek op het gebied van energy. Ons streven is een bijdrage te leveren aan een overgang naar een duurzame productie en consumptie van energie.

Het Groningen Energy en Sustainability Programma, GESP is een platform voor al het onderzoek naar energie en duurzaamheid van de RUG. GESP bundelt de krachten binnen onze universiteit en faciliteert de samenwerking met andere kennisinstituten, overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.