Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Sociologisch Instituut Groningen

Het Sociologisch instituut te Groningen is één van de drie instituten van het ICS (Interuniversitair Centrum voor Sociaal-Wetenschappelijke Theorievorming en Methodenontwikkeling), waarin ook het meeste onderzoek van het instituut is ondergebracht. Het ICS is in de Nederlandse sociologie één van de vooraanstaande onderzoekscentra en heeft een zeer goede internationale reputatie.

Inhoudelijk wordt het onderzoek van het ICS en het Sociologisch Instituut te Groningen gekenmerkt door

- Geavanceerde theorie formulering en methoden ontwikkeling

- Systematische integratie van theorie en empirisch onderzoek

- Kwantitatieve dataverzameling en meetinstrumenten

Deze "centrale-competenties" worden teruggevonden in de afzonderlijke onderzoekslijnen en in de projecten.