Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Minorruimte

Minorruimte Arctische en Antarctische studies

Deze cursus kan door studenten van alle studierichtingen voltijds gevolgd worden in het eerste semester. Arctische en Antarctische Studies bestaat uit 6 cursussen van 5 ECTS die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden in de vrije ruimte van een bachelor programma, of open college.
Deze minorruimte is populair onder studenten archeologie, biologie, ruimtelijke wetenschappen, geschiedenis, internationale betrekkingen, economie en rechten.

Een set van 3 cursussen van 5 ECTS kan voltijds gevolgd worden. Deze 3 cursussen verschillen in onderwijsvorm, waarbij specifiek wordt ingegaan op de rol van de deelnemers als student, docent en wetenschapper. De eerste set geeft achtergronden over de bewoners en de natuur en de snelle veranderingen die in de poolgebieden optreden. De tweede set gaat in op exploitatie, ontdekkingsreizen en geopolitiek.

© Marjolein Admiraal
© Marjolein Admiraal

De poolgebieden spreken tot de verbeelding: ijsberen, poolexpedities, kou, ontberingen en ongerepte natuur. Daar tegenover staan de smeltende ijskappen en het verdwijnende zee-ijs, waardoor nieuwe gas- en olievelden bereikbaar worden en nieuwe scheepvaartroutes mogelijk.

Multidisciplinair en toepasbaar in veel andere vakgebieden

Deze minorruimte richt zich op de poolgebieden. Hierdoor is het mogelijk om een multidisciplinair overzicht te krijgen van een complexiteit die hoogst relevant is voor de wisselwerking tussen mens en natuur. Door de extreme situatie in de poolgebieden zijn de processen vaak duidelijk te omschrijven en is hun samenhang te benoemen. Daarmee geeft deze minorruimte inzichten die goed te projecteren zijn op andere delen van de wereld. Deze inzichten kun je toepassen in allerlei vakgebieden: van biologie tot politicologie en van geschiedenis tot geografie. Je krijgt te maken met docenten, die vanuit hun vakgebied ook internationaal meepraten over beleid en strategie in de poolgebieden.

Wat weet je na afloop?

Na afronding van deze minorruimte heb je een goed overzicht van de ecologische, geografische, historische en culturele relaties die een rol spelen binnen de poolgebieden, maar ook tussen de poolgebieden en de rest van de wereld. Vanuit meerdere disciplines ben je in staat om het nieuws uit de poolgebieden te onderbouwen.

Wat kunnen deze cursussen betekenen voor je carrière?

Ze zijn een goede voorbereiding op je toekomstige loopbaan, omdat je leert om kritische beoordelingen te maken, presentaties te geven, teksten te schrijven en visies te ontwikkelen, zowel zelfstandig als in groepsverband. Kennis van de poolgebieden is in een toenemend aantal organisaties van belang. Bedrijven als Heerema, Gasterra en Royal Haskoning opereren steeds meer in de Arctische gebieden. Maar ook NGO's als het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace en het Netherlands Centre for Indigenous People houden zich met de poolgebieden bezig. En naruurlijk is er een grote behoeft aan wetenschappelijk onderzoek om de gevolgen van klimaatverandering te duiden.

Deze cursus is een goede voorbereiding voor veldwerk in de poolgebieden en stages bij de overheid en de hierboven genomede organisaties.

INSCHRIJVEN

Terug naar onderwijs

Laatst gewijzigd:29 januari 2016 17:34