Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenArctic CentreNews & Agenda

Should I stay or should I go?

Do geese gain health benefits by migrating to the Arctic?
20 april 2017

Promotie: C.A.M. Sandström, MSc
Wanneer: 28 april 2017
Aanvang: 14:30
Promotor: prof. dr. A.G.J. (Anita) Buma
Waar: Academiegebouw RUG
Faculteit: Science and Engineering

Hoge Noorden een gezonde omgeving voor broedende ganzen

Cecilia Sandström
Cecilia Sandström

Vogeltrek is een indrukwekkend fenomeen en het is een fascinerende vraag waarom trekvogels zo’n enorme afstand afleggen naar hun broedgebied. De gangbare verklaringen zijn het aanbod van voedsel, de periode met daglicht of de aantallen roofdieren. Cecilia Sandström heeft een andere verklaring onderzocht: is een verblijf in het poolgebied misschien gezonder? De vogels kunnen dan energie besparen op hun immuunsysteem en die energie besteden aan snellere groei.

Zij vergeleek brandganzen die in het noordpoolgebied op Spitsbergen broeden met hun soortgenoten die zich sinds kort blijvend in Nederland hebben gevestigd. De ganzen op Spitsbergen investeren minder in een eerste verdedigingslijn van hun immuunsysteem, waarschijnlijk omdat er minder ziekteverwekkers op Spitsbergen zijn.

In tegenstelling tot de ganzen op Spitsbergen, bleken de ganzen in Nederland geen versterking in hun immuunreactie te hebben als ze onder stress stonden, waarschijnlijk omdat ze al op een maximale inzet zaten. In een experiment waarbij op beide plekken kuikens met de hand zijn opgevoed hadden de Nederlandse kuikens meer parasieten en weefselaantasting in verschillende organen en een langzamere groeisnelheid. Ze waren dus minder gezond dan de kuikens op Spitsbergen.

Ten slotte onderzocht Sandström de rol die ganzen spelen in het introduceren van de parasiet Toxoplasma gondii op Spitsbergen. Die parasiet heeft een tussengastheer nodig in de levenscyclus, die daar ontbreekt. Sandström vond dat jonge ganzen pas geïnfecteerd raakten met deze parasiet als ze in de overwinteringsgebieden aankwamen en daarna de parasiet met zich meenamen naar de broedgebieden.

Cecilia Sandström verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdeling Ocean Ecosystems van het Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG) met financiering van NWO en de RUG. Zij werkt nu als Environmental consultant, Specialist in Arctic matters bij Ramböll Environment & Health in Zweden.

Laatst gewijzigd:20 april 2017 09:51
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 17 oktober 2017

  iGEM-team tegen melkverspilling: fermentatiebacterie als virusverklikker?

  Met behulp van bacteriën kan melk fermenteren en ontstaat er bijvoorbeeld kaas of yoghurt. Helaas zijn deze bacteriën erg gevoelig voor virale infecties, waardoor het fermentatieproces kan mislukken. Gevolg is dat er jaarlijks grote hoeveelheden melk...

 • 12 oktober 2017

  Groen licht voor University College Fryslân in Leeuwarden

  Het nieuwe driejarige bachelorprogramma Global Responsibility & Leadership van de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân heeft haar accreditatie verworven. Voor de opleiding is bij het Ministerie van Onderwijs het label ‘kleinschalig en intensief...

 • 06 oktober 2017

  Kwaliteit van nationaliteit in kaart gebracht

  Op woensdag 20 september heeft Prof. Dimitry Kochenov, Adjunct Hoogleraar Europees Constitutioneel Recht, de tweede editie van de Quality of Nationality Index (QNI) gepresenteerd. De publicatie kwam tot stand in samenwerking met Henley and Partners,...