Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Radioactiviteit in het Noordpoolgebied

12 oktober 2016

Frits Steenhuisen is verbonden aan het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen en werkt aan radioactiviteit in het Noordpoolgebied. Afgelopen week is hij met een Noors team van NRPA en NMBU (CERAD) op onderzoek geweest in het radioactief besmette gebied rond de kerncentrale in Fukushima, Japan. Sinds de kernramp in 2011, waarbij na een tsunami volgend op een aardbeving drie opeenvolgende ongelukken in de kerncentrale plaatsvonden, zijn alle mensen in het gebied rond de centrales geëvacueerd. Een groot gebied is alleen zeer beperkt toegankelijk voor onderzoek. Het team heeft door middel van bodemmonsters en in situ gamma spectrometrie onderzoek gedaan in dit gebied tot vlak bij de reactoren.

Dit veldwerk viel samen met het verschijnen van een rapport over de radioactiviteit in het Noordpoolgebied. Steenhuisen is een van de auteurs van dit rapport. Eén van de conclusies is dat in het algemeen minder radioactiviteit wordt gemeten, maar dat de mogelijkheid nog steeds bestaat dat er radioactiviteit in het milieu terecht komt (zie Press Announcement: AMAP assessment on Radioactivity in the Arctic. Issued by the Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) 29 September 2016 16:00 CET). Steenhuisen is voor Nederland de vertegenwoordiger in de werkgroep AMAP van de Arctische raad die rapporteert over vervuiling in het Noordpoolgebied. Behalve aan radioactiviteit doet Steenhuisen ook onderzoek aan vervuiling van kwik, dat met lucht- en zeestromingen vanuit de bewoonde wereld het Noordpoolgebied bereikt.

Rapport door Arctic Monitoring and Assessment Programme: AMAP assessment 2015: Radioactivity in the Arctic.

Frits Steenhuisen

Frits Steenhuisen (links) aan het werk in Fukushima
Frits Steenhuisen (links) aan het werk in Fukushima
Laatst gewijzigd:12 oktober 2016 08:30

Meer nieuws

  • 24 maart 2017Lokale lasten voor woningbezitters stijgen 0,6 procent

    Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 0,6 procent meer voor de belastingen aan gemeente, provincie en waterschap. Die stijging blijft ruim onder de verwachtte inflatie van 1,0 procent. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld...

  • 24 maart 2017Grootste kans op rechtse coalitie

    Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen laten zien dat het CDA acht en D66 zeven van elf belangrijkste beslispunten kunnen binnenhalen in een rechtse coalitie met de VVD en Christen Unie. Bij een coalitie met VVD en Groen Links lukt dat maar...

  • 23 maart 2017Regionale ongelijkheid in tijden van globalisering | Oratie Bart Los | 28 maart

    De afgelopen jaren is er na verkiezingen steeds veel aandacht geweest voor regionale verschillen in stemgedrag, vooral als het gaat om het aandeel ‘proteststemmers’. Dat leidde tot de introductie van het begrip ‘the geography of discontent’; de geografische...