Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenArctic CentreNews & Agenda

Boek vijftig jaar Nederlands onderzoek in de poolgebieden

01 maart 2016

Op 8 maart 2016 wordt het eerste exemplaar van het boek ‘Door de kou bevangen. Vijftig jaar Nederlands onderzoek in de Poolgebieden’ overhandigd aan Tweede Kamerlid Stientje van Velthoven tijdens een uitverkocht KNAW-symposium in Amsterdam. Het boek gaat over de kleurrijke geschiedenis van Nederlands wetenschappelijk onderzoek in de beide poolgebieden over de afgelopen vijftig jaar. Vele Nederlandse poolonderzoekers hebben aan het rijk geïllustreerde boek meegewerkt.

Initiatiefneemster van het boek is Anita Buma. Zij is samen met Annette Scheepstra – eveneens van de Rijksuniversiteit Groningen - en Richard Bintanja – van de KNMI - eindredacteur.

Poolonderzoekers vertellen het zelf

Hun uitgangspunt was om de vele bevlogen wetenschappers zelf aan het woord te laten in het boek. Zo verhalen vogelonderzoekers over decennialange observaties van stormvogels op minuscule Antarctische eilandjes of wordt de lezer meegenomen op onderzoek naar de smeltende permafrost in het desolate Siberië. Ook komen archeologische opgravingen op Spitsbergen aan bod, gletsjeronderzoek op Antarctica en planktonstudies op de woelige baren rond het Antarctische continent.

Vermakelijke omstandigheden

De onderzoekers vertellen bovendien over de bijzondere, soms vermakelijke, maar ook extreme omstandigheden waaronder zij hun onderzoek hebben uitgevoerd. Kortom, dit boek bevat een informatieve en tegelijkertijd boeiende dwarsdoorsnede van een halve eeuw Nederlands onderzoek in de poolgebieden.

Het boek is online verkrijgbaar.

Meer informatie: 
Anita Buma

a.g.j.buma@rug.nl

050 363 6139

06 5710 1827

www.polairveldwerk.nl

Foto: Ronald J.W. Visser
Foto: Ronald J.W. Visser
Laatst gewijzigd:02 maart 2016 10:32

Meer nieuws