Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Over Alice

Artificial Intelligence and Cognitive Engineering - Alice

Het instituut ALICE van de Rijksuniversiteit Groningen houdt zich bezig met onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie en Technische Cognitiewetenschap.

Mission Statement

Het onderzoek in Kunstmatige Intelligentie en Technische Cognitiewetenschap heeft duidelijk een interdisciplinair karakter. Met Informatica is er een gedeelde interesse in formeel modelleren. Deze modellen kunnen symbolisch, statistisch of hybride zijn. Met Psychologie is er een gedeelde interesse in natuurlijke cognitie. Hierbij bestaat het doel uit het expliciet beschrijven van fundamentele eigenschappen van cognitie, zodanig dat computationele modellen van perceptuele, cognitieve and bewegingscontrole functies kunnen worden vervaardigd. Het onderzoek bestaat uit vier aan elkaar gerelateerde onderzoeksprogramma's uit de Kunstmatige Intelligentie:

  1. Cognitive Modeling
  2. Multi-Agent Systems
  3. Autonomous Perceptive Systems

Binnen alle programma's vindt fundamenteel onderzoek plaats, maar wordt ook gestreefd naar de ontwikkeling van toegepaste aspecten van de onderliggende disciplines. De inspiratie voor het onderzoek komt grotendeels voort uit de behoefte aan nieuwe kennis, maar we stimuleren ook toepasbare onderzoeksprojecten voor onze AIO's.

Een belangrijk aspect van het onderzoeksprogramma is de relatie met het onderwijscurriculum in Kunstmatige Intelligentie. Het curriculum vergt een brede vakkundigheid van de medewerkers en het onderzoeksprogramma is hier een afspiegeling van.

Het voornaamste doel van het ALICE instituut is om te onderzoeken op een hoog internationaal niveau binnen een dynamische coöperatie met hoog gekwalificeerde onderzoekers, wat leidt tot publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

prof. dr. Lambert Schomaker
Director of Research

"... She tipped over the jury box, upsetting all the jurymen on to the heads of the crowd below..." Jackson, A.E., London: Frowde, 1915.
"... She tipped over the jury box, upsetting all the jurymen on to the heads of the crowd below..." Jackson, A.E., London: Frowde, 1915.
Laatst gewijzigd:08 juli 2016 10:09