Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Vraag en antwoord

Welkom bij de kennisbank Vraag en Antwoord van de Faculteit Rechtsgeleerdheid

U kunt de kennisbank Vraag en Antwoord raadplegen voor vragen over uw studie, doorgeven van persoonlijke omstandigheden, afstuderen, stages of andere onderwerpen. Geef links aan tot welke doelgroep u behoort en u krijgt een menu te zien met diverse onderwerpen.

Als er geen (goed) antwoord gevonden wordt, dan kunt u uw vraag stellen via de link "Stel je vraag" U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de Infobalie Rechten.

Last modified:April 22, 2015 11:50