Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidOrganisatieVakgroepenRecht en ICT

Contactinformatie

De sectie Recht en ICT is verantwoordelijk voor de juridische bacheloropleiding Recht en ICT, de specialisatie IT-recht van de Bachelor Rechtsgeleerdheid, en de juridische masteropleiding op het gebied van het IT-recht.

Daarnaast verricht de sectie (multidisciplinair) wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het IT-recht en Internet Governance.

Contact en adressen

Bezoekadres Postadres

Oude Kijk in 't Jatstraat 9
9712 EA Groningen

Postbus 716
9700 AS Groningen

Contact

Dr. Mr. C.N.J. de Vey Mestdagh

050 363 5790/5695 (telefoon)

050 363 5635 (fax)

Laatst gewijzigd:12 oktober 2017 14:29