Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidOrganisatieBestuur en commissies

Opleidingscommissies

Opleidingscommissies spelen een belangrijke rol binnen de kwaliteitszorg van de faculteit. Ze staan dichtbij het onderwijs en hebben hierbij een adviserende functie op opleidingsniveau tegenover de Faculteitsraad, het Faculteitsbestuur en de Directeur Onderwijs. De opleidingscommissie en haar taken staan beschreven in artikel 9.18 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Hieruit volgt dat de opleidingscommissie drie kerntaken heeft:

  1. Advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER);
  2. Het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
  3. Het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs binnen de opleiding (onderwijsuitvoering, de onderwijsprogrammering, studiebegeleiding, vakevaluaties etc.)

De Faculteit Rechtsgeleerdheid kent tien opleidingscommissies. Elke opleidingscommissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit wetenschappelijk personeel. Naast de bovengenoemde taken, heeft een opleidingscommissie ook een meldpuntfunctie richting studenten. Studenten kunnen klachten, suggesties en problemen over vakken, tentamens en stafleden aandragen bij de studentleden van hun opleidingscommissie. In onderstaande tabel staat het e-mailadres waarop studentleden bereikbaar zijn vermeld.

Interesse in een opleidingscommissie? Studentleden worden jaarlijks geselecteerd op basis van een sollicitatieprocedure die wordt gevoerd door de studievereniging gelieerd aan de betreffende opleiding.

Opleiding Rechtsgeleerdheid

WP:

Tel.

mr. R.J.C. Flach, PRNO (VZ)

050 363 5731

mr. A.J. Wierenga, ARW

050 363 5666

mr. K.K. Lindenberg, STCR

050 363 4227

prof.mr. S.A.J. Munneke, SBB

mw. mr. J. van der Veen (AMBT SECR)

050 363 5682

Studenten (OC Rechtsgeleerdheid): ocrg@rug.nl

Sharon Fokkert

Marcella Dekker

Attie Schout

Stephan van den Berg

Opleiding Notarieel Recht

WP:

Tel.

mr. H. Halma BEOF

050 363 5479

prof.mr. L.C.A. Verstappen, PRNO (VZ)

050 363 5762

mr. J.H.M. ter Haar, PRNO

050 363 8529

Studenten Vevonos (OC Notarieel Recht): ocnr@rug.nl

Stefanie Hin

Riane Barf

Anisa Halilovic

Fiscaal Juridische Opleiding

WP:

Tel.

mr. M.J. Boer, BELREC              

050 363 7980

mr. N.J. Schutte, BEOF  (VZ)

050 363 5483

prof.dr. J.N. Bouwman, BEOF

050 363 5726

Studenten GFE (OC Fiscaal Recht): ocfr@rug.nl

Ralph Potgieter

Kirsten Weerts

Florian de Jager

Recht en Bestuur

WP:

Tel.

mw.dr. B. Brink, STABES

050 363 5675

prof.mr. H.B. Winter, STABES (VZ)

050 363 5694

mr. A. Tollenaar, STABES

050 363 5394

Studenten Dorknoper (OC Juridische Bestuurskunde): ocrb@rug.nl

Tim van Oort

Anna Brouwer

Indra Oosting

International and European Law (LLB)

WP: Tel.
dr. B.J. van Leeuwen, BRER
050 363 7486
dr. T. Nowak, RTH
050 363 5645
mr. A.A. van Dijk, STCR
050 363 7032
vacature, PRNO
050 363
mw. M. Nieborg, MA (AMBT SECR)
050 363 5727
Studenten Nexus (OC LLB):
Devora Velinov
Alex Piguillem Arismoenandar
Ida Burns
Tina Dastgheib

Engelstalige masteropleidingen (LLM)

WP:

Tel.

mr. K.K. Lindenberg, STR/CRI

050 363 4227

mw.prof.mr. B.C.A. Toebes, STIR

050 363 5676

mw.mr. J.N. Schutte-Veenstra, Haar

050 363 5719

International Office:

mw. M. Nieborg, MA (AMBT SECR)

050 363 5727

Studenten (OC LLM):

Stephen Patrick Faulkner

Subrata Lamsal

Aita Petrova

Opleiding Recht & ICT

WP: Tel.

mr. C.N.J. de Vey Mestdagh, RTH (VZ)

050 363 5790

mr. E.D.C. Neppelenbroek, PRNO

050 363 5774

prof.mr. P.G.F.A. Geerts, HAAR

050 363 5614

Studenten LISA (OC IT-RECHT): ocrict@rug.nl

Joris Vos

Annemarie Foekema
Ruben Verweij

Onderzoeksmaster

WP:

Tel.

mr.dr. A. Tollenaar, SBB

050 363 8065

prof.dr. C.I. Fournet, STR/CRI

050 363 7029

prof.dr. P.C. Westerman (VZ)

050 363 5637

mw.drs. L. Both ( SECR)

050 363 5936

Studenten (OC REMA):
Nikki Heisterkamp
Arte Brueren
Anouk van der Schors

Vaste Commissie voor de Propedeuse

Docentleden: Tel.

prof. mr. J.W.M. Engels (VZ)

050 363 5684

mr. A. Postma, STCR

050 363 5630

mw.mr. L.D. van Kleef-Ruigrok, ALRG

050 363 5709

prof.mr. K.J. de Graaf, BES

050 363 5787

mr. P. Koerts, PRNO

050 363 5825

mr. B. Roorda, ALRG

050 363 7040
mw. I. Bennigsen, bibliotheek 050 363 5664
Studentleden:

Lotte Huizing

Marijn de Jong

vacature (TBR)

vacature (TBR)

vacature (Friesland)

Overig:

mr. J.J. Dijkstra, dir. onderwijs

050 363 5784

mw. M. Groendijk (studieadviseur) DOS (AMBT SECR)

050 363 9708

Laatst gewijzigd:25 oktober 2016 15:19
printOok beschikbaar in het: English