Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Geen akkoord VSNU en Oxford University Press

19 mei 2017

Vanaf 1 juni zullen de Nederlandse universiteiten geen toegang hebben tot de recentste tijdschriftartikelen van Oxford University Press.
Dit is het gevolg van het vastlopen van de onderhandelingen tussen de Nederlandse universiteiten (VSNU) en Oxford University Press, met name op het punt van open access.
Wij behouden toegang tot de artikelen die gepubliceerd zijn vóór 1 mei 2017, maar blijven verstoken van de artikelen die daarna worden gepubliceerd.

Laatst gewijzigd:24 mei 2017 16:43

Meer nieuws