Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Strategisch partnerschap met Universidad Autónoma de México

Gezamenlijk PhD-programma gestart en dependance RUG geopend aan UNAM

06 maart 2017

Een delegatie van zeven Groningse onderzoekers onder leiding van Rector Magnificus Elmer Sterken was van 27 februari tot 1 maart te gast aan de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sterken en zijn collega Enrique Graue van de UNAM ondertekenden tijdens het bezoek een overeenkomst die de gemeenschappelijke begeleiding van promovendi regelt en PhD-studenten de gelegenheid biedt een dubbele graad te verwerven. Het gezamenlijke PhD-programma kan worden gevolgd in elk vakgebied dat aan beide universiteiten wordt aangeboden.

Daarnaast zal de RUG een kantoor openen op de UNAM-campus – dit is een mogelijkheid die de UNAM geselecteerde instellingen biedt. Het RUG kantoor heeft als doel de samenwerking en uitwisseling van zowel studenten als medewerkers te bevorderen.

Rector Graue benadrukte het belang van een goede verstandhouding tussen Mexico en Europa, vooral gezien de recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten.

De UNAM en de RUG hebben sinds 2010 een samenwerkingsverband op verschillende niveaus, met uitwisseling van studenten, samenwerking bij onderzoek, gezamenlijke begeleiding van studenten en gemeenschappelijke deelname aan diverse EU-projecten.

De Faculteit Geneeskunde van de UNAM en het UMCG hebben een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het strategische partnerschap tussen de UNAM en de RUG, dat inmiddels ook de sociale wetenschappen, geesteswetenschappen, en natuurwetenschappen omvat.

In de delegatie die de UNAM bezocht waren de Faculteiten Letteren, Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Science & Engineering, Godgeleerdheid & Godsdienstwetenschap en het UMCG vertegenwoordigd.

In de loop van de komende weken zal gedetailleerde informatie beschikbaar gesteld worden met betrekking tot de praktische uitvoering en de voorwaarden voor deelname aan het PhD programma.

Laatst gewijzigd:06 maart 2017 13:04

Meer nieuws

  • 24 maart 2017Lokale lasten voor woningbezitters stijgen 0,6 procent

    Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 0,6 procent meer voor de belastingen aan gemeente, provincie en waterschap. Die stijging blijft ruim onder de verwachtte inflatie van 1,0 procent. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld...

  • 24 maart 2017Grootste kans op rechtse coalitie

    Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen laten zien dat het CDA acht en D66 zeven van elf belangrijkste beslispunten kunnen binnenhalen in een rechtse coalitie met de VVD en Christen Unie. Bij een coalitie met VVD en Groen Links lukt dat maar...

  • 23 maart 2017Regionale ongelijkheid in tijden van globalisering | Oratie Bart Los | 28 maart

    De afgelopen jaren is er na verkiezingen steeds veel aandacht geweest voor regionale verschillen in stemgedrag, vooral als het gaat om het aandeel ‘proteststemmers’. Dat leidde tot de introductie van het begrip ‘the geography of discontent’; de geografische...