Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Hightech onderneming DEMCON opent vestiging op Zernike Campus

Intensieve samenwerking met de RUG en innovatieve Noord-Nederlandse bedrijven

14 maart 2017

High-end technologieleverancier DEMCON heeft een vestiging geopend op de Zernike Campus van Groningen. De snelgroeiende onderneming uit Enschede wil talent in Noord-Nederland aan zich binden, projecten voor bedrijven in de regio gaan uitvoeren en de samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen versterken.

DEMCON voert grote projecten uit voor internationale opdrachtgevers en brengt met dochterondernemingen eigen producten op de markt. Het bedrijf blijft gestaag groeien en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe, hoogopgeleide medewerkers. Voor de aanwas is DEMCON met name aangewezen op de technische universiteiten in Nederland. Het hoofdkantoor in Enschede en de vestigingen in Son en Delft zijn goed aangesloten op de technische universiteit in hun directe omgeving. Nu zet DEMCON de stap naar Groningen, waar de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zich ook steeds nadrukkelijker profileert als een technische universiteit.

DEMCON interessant

Groningen Engineering Center-voorzitter prof. Jacquelien Scherpen werkte al eerder samen met DEMCON. ‘Ik ken het als een innovatief bedrijf dat dicht aan zit tegen mijn vakgebied van de regeltechniek. Ze waren in de afgelopen jaren betrokken bij projecten die ik samen met de Universiteit Twente en andere partijen uitvoer. Voor al onze studenten in science & engineering is het bedrijf interessant; denk aan technisch natuurkunde en industrial/mechanical engineering, maar ook aan biomedische techniek. Veel ontwikkelingen in ons onderzoek kunnen voor DEMCON van belang zijn en omgekeerd hebben zij hoogwaardige kennis die voor ons interessant is.”

Hoogleraar Iris Vis, Dean of Industry Relations: 'Ik ben verheugd met de komst van DEMCON naar de Zernike Campus. Het is het resultaat van een traject dat is gestart met een persoonlijk bezoek aan de vestiging in Enschede en een vervolg kreeg met twee bezoeken van DEMCON aan de Zernike campus om te praten met verschillende onderzoekers en het bekijken van labfaciliteiten en de campus. DEMCON is een innovatief bedrijf en is met hun specifieke expertise een interessante partner om gezamenlijk te werken aan innovaties passend binnen verschillende RUG onderzoeksagenda’s zoals die op het gebied van smart industry. Daarnaast is het voor onze studenten een heel interessant bedrijf om mee kennis te maken tijdens de studie in bijv. afstudeeropdrachten maar ook na de studie als potenti ë le werkgever.'

Smart Industry fieldlab

Naast de samenwerking met de RUG wil DEMCON zich manifesteren in Noord-Nederlandse netwerken voor technologie en innovatie. Een goed voorbeeld is het Innovatiecluster Drachten, dat hightech bedrijven uit de hele regio bundelt in innovatie- en arbeidsmarktprojecten. Verder neemt DEMCON deel in het Smart Industry fieldlab Region of Smart Factories. In dit Noordelijke fieldlab werken veertig bedrijven en kennisinstellingen aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie ‘slimme’ fabrieken. Onderzoekers van de RUG hebben een stevige inbreng in het fieldlab en DEMCON voert er samen met Fokker Special Products uit Hoogeveen al een project uit.

Laatst gewijzigd:14 maart 2017 15:59

Meer nieuws

  • 24 maart 2017Lokale lasten voor woningbezitters stijgen 0,6 procent

    Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 0,6 procent meer voor de belastingen aan gemeente, provincie en waterschap. Die stijging blijft ruim onder de verwachtte inflatie van 1,0 procent. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld...

  • 24 maart 2017Grootste kans op rechtse coalitie

    Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen laten zien dat het CDA acht en D66 zeven van elf belangrijkste beslispunten kunnen binnenhalen in een rechtse coalitie met de VVD en Christen Unie. Bij een coalitie met VVD en Groen Links lukt dat maar...

  • 23 maart 2017Regionale ongelijkheid in tijden van globalisering | Oratie Bart Los | 28 maart

    De afgelopen jaren is er na verkiezingen steeds veel aandacht geweest voor regionale verschillen in stemgedrag, vooral als het gaat om het aandeel ‘proteststemmers’. Dat leidde tot de introductie van het begrip ‘the geography of discontent’; de geografische...