Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsActueelNieuwsberichten

Rijksuniversiteit Groningen ontvangt aanzienlijke schenking voor fundamenteel onderzoek

22 december 2016

Het Ubbo Emmius Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft onlangs een zeer aanzienlijke schenking ontvangen van een alumnus. De schenker, die anoniem wenst te blijven, heeft hiervoor een Fonds op naam ingesteld. De definitieve omvang van het Fonds is nog niet bekend, omdat het afhankelijk is van toekomstige ontwikkelingen. De RUG en het Ubbo Emmius Fonds zijn de alumnus bijzonder dankbaar voor deze schenking.

Het doel van het Fonds is om een sterke impuls te geven aan het verhogen van de kwaliteit van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen, onder meer op het gebied van de Exascale Technology en voor ondersteuning van het onderzoek door promovendi. Met de financiële steun kan de RUG, samen met haar partners IBM, UMCG en Astron, vorm en inhoud geven aan het European Research Center for Exascale Technology (ERCET).

Interdisciplinaire samenwerking in ERCET

Vanuit de RUG zal het Zernike Institute for Advanced Materials (ZIAM, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen) deelnemen aan ERCET. ZIAM is een erkend top research instituut; het bundelt fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van de fabricage, synthese en karakterisatie van nieuwe materialen. Andere deelnemers zijn onderzoekers van de RUG in de informatica, kunstmatige intelligentie en wiskunde. Met deze interdisciplinaire samenwerking wordt gestreefd naar doorbraken in de ontwikkeling van nieuwe materialen voor de computers van de toekomst.

Exascale computer

Binnen ERCET wordt gezocht naar innovatieve antwoorden op big-datavraagstukken. Als organisaties in staat zijn om grote hoeveelheden data snel en efficiënt te analyseren, kunnen ze een aantal van de meest dringende maatschappelijke en commerciële uitdagingen het hoofd bieden. Rekenkracht van computers is hierbij essentieel. Een exascale computer heeft net zoveel rekenkracht als een paar miljoen van de snelste computers die er op dit moment zijn. Door gebruik te maken van elkaars wetenschappelijke kennis en kracht willen de partijen werken aan oplossingen die een impuls kunnen geven aan de (Noord) Nederlandse economie.
Laatst gewijzigd:04 januari 2017 15:33
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 20 november 2017

  Video: Religie en geweld

  In dit tweede deel van de videoreeks Mythbusting Religion & Conflict spreekt dr. Joram Tarusarira met Naomi O’Leary over religie, geweld en vrede. Joram Tarusarira werkt bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap als assistent professor...

 • 15 november 2017

  RUG beste brede klassieke universiteit van Nederland

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Nederlandse Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding. In de lijst van Beste Universiteiten staat de universiteit van het Noorden in de categorie...

 • 14 november 2017

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt klanten loyaler

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) leidt tot loyalere klanten. De loyaliteit van klanten - gemeten aan het percentage dat na twee jaar nog steeds klant is - ligt 7% hoger bij bedrijven die in de ogen van hun klanten een grotere maatschappelijke...