Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Nieuwe app biedt actueel inzicht in Nederlandse duurzame energieproductie

01 november 2016
Energy Live App

Voor het eerst komt informatie over de productie van duurzame energie op één plek ‘realtime’ beschikbaar. Op www.energieopwek.nl is voortaan op elk moment van de dag te zien hoeveel duurzame energie er uit wind, zon en biogas in Nederland wordt geproduceerd. De informatie is op pc, tablet en mobiel te raadplegen via een webapplicatie waaraan de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen heeft meegewerkt. TenneT, Netbeheer Nederland, Gasunie New Energy en Entrance hebben de app vandaag aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord.

De app, die op basis van expertise bij Entrance (Hanzehogeschool) is ontwikkeld, laat zien hoeveel megawatt (MW) duurzame energie er uit wind, zon en biogas dagelijks daadwerkelijk wordt geproduceerd. ‘Per provincie zie je in een oogopslag de duurzame energieproductie op dat moment. Ook kun je terugkijken hoeveel energie de afgelopen periode is opgewekt. De Geodienst heeft de interface gebouwd en het onderliggende model geïmplementeerd en gekoppeld aan weerdata van het KNMI,’ zegt Govert Schoof, Senior Projectmanager Geografische Informatie Systemen aan de RUG.

Energietransitie

De webapplicatie maakt veranderingen in ons energiesysteem zichtbaar en tastbaar. De webapplicatie geeft op elk moment van de dag inzicht hoeveel duurzame energie is opgewekt uit wind, zon en biogas. Daarmee wordt niet alleen inzichtelijk hoeveel duurzame energie op een zeker moment wordt opgewekt, maar ook in welke onderlinge verhouding. Het beeld kan in de loop van een dag of een week sterk verschuiven. Tegenover het zeer wisselende aanbod van weersafhankelijke bronnen als wind en zon staat het veel constantere aanbod van bijvoorbeeld biogas. De web-app geeft inzicht in de dynamiek van de duurzame energieopwekking.

De overgang naar een CO2-neutrale samenleving is een zaak van iedereen: overheden, wijken, huishoudens, bedrijven. De productie van energie vindt steeds meer op lokaal niveau plaats. Dat vraagt ook om nieuwe manieren om gegevens over energieproductie beschikbaar te maken. De nieuwe web-app is zo’n manier. De applicatie laat zien op welk moment in welke regio hoeveel duurzame energie wordt opgewekt. Het overzicht van de applicatie bevat nu drie bronnen (wind, zon en biogas), maar kan op termijn worden uitgebreid met gegevens over biomassa, geothermie en waterkracht.

Energieakkoord

Nijpels reageerde verheugd op de webapplicatie: ‘Energieopwek.nl  kan een belangrijke rol vervullen bij het monitoren van de afspraken die we in het Energieakkoord hebben gemaakt. Ik hoop dat we de content die we laten zien verder kunnen uitbreiden, zodat we het brede palet van energieproductie inzichtelijk kunnen maken.’

Meer informatie

Contact:

 • Martien Visser, Lector Energietransitie & Netwerken, Entrance, Hanzehogeschool
 • Govert Schoof, Senior Projectmanager Geografische Informatie Systemen
Laatst gewijzigd:03 november 2016 15:44

Meer nieuws

 • 24 maart 2017Lokale lasten voor woningbezitters stijgen 0,6 procent

  Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 0,6 procent meer voor de belastingen aan gemeente, provincie en waterschap. Die stijging blijft ruim onder de verwachtte inflatie van 1,0 procent. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld...

 • 24 maart 2017Grootste kans op rechtse coalitie

  Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen laten zien dat het CDA acht en D66 zeven van elf belangrijkste beslispunten kunnen binnenhalen in een rechtse coalitie met de VVD en Christen Unie. Bij een coalitie met VVD en Groen Links lukt dat maar...

 • 23 maart 2017Regionale ongelijkheid in tijden van globalisering | Oratie Bart Los | 28 maart

  De afgelopen jaren is er na verkiezingen steeds veel aandacht geweest voor regionale verschillen in stemgedrag, vooral als het gaat om het aandeel ‘proteststemmers’. Dat leidde tot de introductie van het begrip ‘the geography of discontent’; de geografische...