Skip to ContentSkip to Navigation
ActueelNieuwsberichten

Resultaten van vijftig jaar Drentsche Aa

Samenwerking voor boek, congres en roundtable
06 november 2013
x

In 2015 is het vijftig jaar geleden dat de aanzet werd gegeven voor het Nationaal Park Drentsche Aa. Dit jubileum wordt gevierd met het verschijnen van de Landschapsbiografie Drentsche Aa, een rondetafel-conferentie en het congres ‘Het experiment van de Drentsche Aa’.

Vandaag ondertekenden de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD), de Rijksuniversiteit Groningen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe hiervoor een samenwerkings-overeenkomst. Vanwege de landelijke voorbeeldwerking van de activiteiten draagt het rijk 250.000 euro bij.

In het congres, georganiseerd door de BOKD, staan de lessen centraal uit 50 jaar bemoeienis met het Drentsche Aa-gebied. Inwoners, wetenschappers en beleidsmakers worden uitgenodigd om op zoek te gaan naar nieuwe inzichten over de omgang met het voor Drenthe en Nederland in vele opzichten belangrijke cultuurlandschap van de Drentsche Aa. De resultaten kunnen van grote betekenis zijn bij het maken van keuzes voor de toekomstige ontwikkeling, aldus de partners.

Landschapsbiografie

Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit gaat de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa maken, en een bijbehorende ‘International roundtable’, een rondetafelconferentie, organiseren. Dat gebeurt in opdracht van de provincie Drenthe en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De biografie moet een toegankelijk, rijk geïllustreerd kijk- en leesboek worden voor mensen die werken of wonen in de Drentsche Aa, of die interesse hebben in de streek. Landschapshistorica en journalist Ineke Noordhoff MA is aangetrokken als projectleider. Een groep auteurs uit verschillende vakgebieden, onder leiding van dr. Hans Elerie, prof.dr. Jan Bakker en prof.dr.ir. Theo Spek, zal vijftig jaar wetenschappelijk onderzoek, en aanvullend nieuw bronnenonderzoek, bundelen, analyseren en toegankelijk maken voor een brede doelgroep. Het is uitzonderlijk dat de kennis van de aardwetenschappen, archeologie, historische geografie, architectuurgeschiedenis en ecologie in samenhang met elkaar belanden in één overzichtswerk. Die combinatie geeft een scherper inzicht in de wisselwerking tussen mens, natuur en landschap van de Drentsche Aa. In wetenschappelijke kringen kan de geïntegreerde aanpak op grote belangstelling en mogelijk ook navolging rekenen.

Het experiment van de Drentsche Aa

In het congres Het experiment van de Drentsche Aa, georganiseerd door de BOKD, staan de lessen centraal uit 50 jaar bemoeienis met het Drentsche Aa-gebied. Inwoners, wetenschappers en beleidsmakers worden uitgenodigd om op zoek te gaan naar nieuwe inzichten over de omgang met het voor Drenthe en Nederland in vele opzichten belangrijke cultuurlandschap van de Drentsche Aa. De resultaten kunnen van grote betekenis zijn bij het maken van keuzes voor de toekomstige ontwikkeling, aldus de partners.

Uniek aan het Drentsche Aa-gebied

Met ‘Gedachtenplan voor het Stroomdallandschap Drentsche A’ legden Freek Modderkolk, Edgar Stapelveld en Harry de Vroome in 1965 de basis voor het Nationaal Park Drentsche Aa. Het Drentsche Aa-gebied is uniek vanwege de combinatie van cultuurhistorie en bijzondere natuur. Recreanten uit heel Nederland genieten er van het landschap. De natuur in het gebied wordt gekoesterd, terwijl boeren er hun werk zijn blijven doen.

Meer informatie

Voor de biografie kunt u contact opnemen met

Prof.dr.ir. Theo spek, theo.spek@rug.nl , 06-20136689

Ineke Noordhoff MA, i.noordhoff@rug.nl, 06-45208698

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:38

Meer nieuws

 • 18 juli 2017

  Letterenlezing 5 september: Katherine Watson over cultureel leiderschap

  Dinsdag 5 september opent Katharine Watson, Cultural Leader in Residence, het academisch jaar 2017-2018 met de traditionele Letterenlezing van de Faculteit der Letteren. De lezing vindt plaats in de Aula van het Academiegebouw en draagt de titel: ‘Leadership...

 • 13 juli 2017

  Cursussen bij het Talencentrum, september-december 2017

  Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen biedt in de cursusperiode september-december 2017 weer veel cursussen aan: Nederlands voor anderstaligen, Nederlands voor Nederlandstaligen, Engels, Moderne Vreemde Talen en Interculturele Communicatie...

 • 05 juli 2017

  Alumnus van het Jaar Merel Rumping in Broerstraat 5

  Het julinummer van alumnimagazine Broerstraat 5 opent met een interview met Alumnus van het Jaar Merel Rumping. Zij is sociaal ondernemer en wil onderbeenprotheses voor iedereen bereikbaar maken, te beginnen in Colombia.