Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsActueelNieuwsberichten

Acht Groningse opleidingen in top Nederlands universitair onderwijs

14 november 2013

Acht opleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen krijgen dit jaar in de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel 'Topopleiding'. Tien Groningse opleidingen worden beoordeeld als de beste in hun categorie. In de lijst van Beste Universiteiten staat de Rijksuniversiteit Groningen in categorie Brede Klassieke Universiteiten op de derde plaats. Van de zes universiteiten in deze klasse heeft Groningen samen met Nijmegen het minste aantal afhakers in het eerste jaar.

De beoordelingen in de gids worden opgesteld aan de hand van studentenoordelen, slagingspercentages en visitatierapporten. Hoe minder vrijblijvend het onderwijs en hoe directer het contact met de studenten, hoe beter de resultaten, is de conclusie die de redactie van Keuzegids na bestudering van de resultaten trekt. Opvallend is dat de exacte opleidingen nog beter scoren dan voorheen.

Predicaat Topopleiding
Predicaat Topopleiding

Predicaat Topopleiding

De Keuzegids kent het predicaat Topopleiding toe aan opleidingen die in de beoordeling een totaalscore van 76 punten of meer halen. In het hele land genieten 65 opleidingen deze eer, waaronder 27 in de natuurwetenschappen – praktisch de helft van alle opleidingen in deze sector.

De acht opleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen die volgens deze normen tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs horen, zijn Theologie (88 punten), Religiewetenschap (88 punten), Archeologie (82 punten), Wiskunde (80 punten), Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied (78 punten), Technische Natuurkunde (78 punten), Chemische technologie (78 punten) en Sterrenkunde (76 punten).

Tien Groningse studies beste in categorie

Daarnaast kan een studie de beste zijn van alle soortgelijke opleidingen in Nederland. De Groningse studies die daar toe behoren zijn Nederlandse Taal & Cultuur, Engelse Taal & Cultuur, Theologie, Religiewetenschap, American Studies, Archeologie, Kunstgeschiedenis, Farmacie, Bewegingswetenschappen en Informatiekunde.

De Keuzegids Universiteiten wordt jaarlijks uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) en is bedoeld voor scholieren en decanen die zich willen oriënteren op vervolgstudies. Voor de masteropleidingen in hbo en wo bestaat een aparte Keuzegids Masters. Deze verschijnt komend jaar begin februari.
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:32
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws