Skip to ContentSkip to Navigation
NewsNews articles

Natuur voor mensen

Inaugural lecture: Ms. prof. A.E. van den Berg, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Title: Natuur voor mensen

Leeropdracht: Beleving en waardering van natuur en landschap, vanwege de Stichting bijzondere leerstoelen Natuurbeheer

Faculty: Spatial Sciences

Last modified:27 January 2015 2.26 p.m.

More news