Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsActueelNieuwsberichten

An update on amiodarone treatment for atrial fibrillation: efficacy versus safety

13 oktober 2010

Promotie: mw. S. Ahmed, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: An update on amiodarone treatment for atrial fibrillation: efficacy versus safety

Promotor(s): prof.dr. I.C. van Gelder, prof.dr. D.J. van Veldhuisen, prof.dr. T.P. Links

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

Meer terugkeer van ritmestoornissen bij reductie van medicijn amiodaron

Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis. Het meest effectieve en veel voorgeschreven medicijn is amiodaron. Het middel veroorzaakt echter vaak bijwerkingen. Deze zijn mogelijk geassocieerd met hoge dosis en langdurig gebruik. Promovenda Sheba Ahmed onderzocht de amiodaron-geassocieerde bijwerkingen en mogelijke strategieën om ze te reduceren. Daarnaast onderzocht zij de effectiviteit van amiodaronbehandelingen voor boezemfibrilleren en het effect op de kwaliteit van leven. Ze concludeert onder meer dat kortdurend amiodarongebruik niet leidt tot minder bijwerkingen, maar wel tot meer terugkeer van boezemfibrilleren en meer ziekenhuisopnames.

De conventionele amiodaron behandeling voor boezemfibrilleren werd vergeleken met kortdurende amiodaron behandeling gedurende twee maanden rondom een electrische cardioversie en met staken van amiodaron behandeling na tenminste zes maanden sinusritme behoud op amiodaron therapie. Deze nieuwe strategieën hebben geen toegevoegde waarde aangetoond. De meest voorkomende bijwerking is thyrotoxicose met een vergelijkbare incidentie van bijwerkingen met de standaard behandeling. Deze behandelstrategieёn zijn ook niet effectiever voor sinusritme behoud met vergelijkbaar effect op kwaliteit van leven. Hypertensie is verder een belangrijke factor voor boezemfibrillerenrecidieven. Een subgroep van patiënten met een type D persoonlijkheid (een combinatie van sociale inhibitie en negatieve affectiviteit) hebben meer recidieven en ondergaan meer cardioversies zonder een positief effect op de kwaliteit van leven.

De incidentie en voorspellers voor amiodaron-geassocieerde thyrotoxicose en hypothyreoidie werden onderzocht in een populatie patiёnten met langdurig amiodaron gebruik. Er werd aangetoond dat de incidentie van thyrotoxicose hoger is dan van hypothyreoidie. Daarnaast zijn alleen algemene voorspellers voor amiodaron-geassocieerde schildklierdysfunctie gevonden. Ten slotte blijkt effectieve behandeling van thyrotoxicose niet afhankelijk van het staken van amiodaron met vergelijkbare tijd tot normalisatie van de schildklierfunctie.

Sheba Ahmed (Leidschendam, 1977) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden en verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdeling Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen, onderzoekschool GUIDE. Het werd mede-gefinancierd door de Nederlandse Hartstichting.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 20 november 2017

  Video: Religie en geweld

  In dit tweede deel van de videoreeks Mythbusting Religion & Conflict spreekt dr. Joram Tarusarira met Naomi O’Leary over religie, geweld en vrede. Joram Tarusarira werkt bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap als assistent professor...

 • 20 november 2017

  Verandering in gedrag indicatie dementie bij mensen met downsyndroom

  Gedragsveranderingen bij mensen met het downsyndroom, zijn vroege signalen voor naderende dementie. Het gaat hierbij vooral om toegenomen symptomen van angst, apathie en depressieve kenmerken. Vroegtijdige herkenning van dementie bij deze groep is van...

 • 15 november 2017

  RUG beste brede klassieke universiteit van Nederland

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Nederlandse Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding. In de lijst van Beste Universiteiten staat de universiteit van het Noorden in de categorie...