Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsActueelNieuwsberichten

Quantitative assessment of English-American speech relationships

17 juni 2010

Promotie: dhr. R.G. Shackleton, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Quantitative assessment of English-American speech relationships

Promotor(s): prof.dr.ir. J. Nerbonne, prof.dr. W.A. Kretzschmar

Faculteit: Letteren

 

Kwantitatieve beoordeling van Engels-Amerikaanse spraakrelaties

Promovendus Bob Shackleton onderzocht synchrone en diachrone aspecten van de Engelse fonetiek en fonologie door een set van complementaire kwantitatieve gereedschappen toe te passen op Engelse en Amerikaanse dialactdata. Deze gereedschappen resulteren in metingen van geaggregeerde variatie in het gebruik van fonetiek, identificeren dialectgebieden als clusters van sprekers of plaatsen met relatief vergelijkbare gebruikspatronen, onderscheiden gebieden met grote variatie versus meer homogene gebieden, en isoleren groepen van taalkundige eigenschappen die kenmerkend zijn voor specifieke gebieden.

De resultaten op basis van data uit Engeland komen overeen met het standaard beeld, maar verschillen in de identificatie van gebiedsgrenzen en regionale onderscheidende eigenschappen, evenals het plaatsen van die elementen in de context van een voornamelijk continue en willekeurige variatie. Toegepast op Engelse en Amerikaanse dialect data, levert de analyse een sterk bewijs voor een model van nieuwe dialectvorming in de koloniale tijd op basis van competitie tussen en selectie van een set van taalkundige eigenschappen geïntroduceerd door sprekers uit verschillende gebieden van Engeland. Consistent met de vastgelegde historische migratiepatronen, laat de analyse zien dat Amerikaanse spraak een relatief uniforme mix van voornamelijk Zuid-Oost-Engelse varianten is, maar ook dat afzonderlijke regionale Engelse dialecten debet zijn aan belangrijke geografische en sociale variatie in de Amerikaanse uitspraak van de twintigste eeuw. Deze studie laat ondanks enkele tekortkomingen zien hoe breed toepasbaar de kwantitatieve gereedschappen zijn binnen het taalkunde onderzoek, en illustreert hoe deze gereedschappen samen gebruikt kunnen worden om belangrijke inzichten te verwerven in historische taalkundige variatie en ontwikkeling.

Bob Shackleton (Zwitserland, 1956) studeerde economie aan de University of Maryland, College Park (VS). Hij promoveert aan de Faculteit der Letteren van de RUG. Shackleton is werkzaam op het Congressional Budget Office in Washington.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 15 november 2017

  RUG beste brede klassieke universiteit van Nederland

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Nederlandse Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding. In de lijst van Beste Universiteiten staat de universiteit van het Noorden in de categorie...

 • 15 november 2017

  Middeleeuws Frisia meer ‘Viking’ dan gedacht

  Frisia, het kustgebied tussen Zwin en Wezer, was in de Vikingtijd (ca. 800-1050) meer verbonden met de Vikingwereld rond de Noordzee dan we dachten - vooral met Engeland en Denemarken. Dat stelt onderzoeker Nelleke IJssennagger die 23 november promoveert...

 • 14 november 2017

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt klanten loyaler

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) leidt tot loyalere klanten. De loyaliteit van klanten - gemeten aan het percentage dat na twee jaar nog steeds klant is - ligt 7% hoger bij bedrijven die in de ogen van hun klanten een grotere maatschappelijke...