Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Koninklijke Onderscheiding voor prof.dr. F. García Martínez

25 april 2008
prof.dr. F. García Martínez
prof.dr. F. García Martínez

Prof.dr. F. García Martínez, hoogleraar Godsdienst en literatuur van het vroege Jodendom en directeur van het Qumran Instituut, wordt benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. García Martínez krijgt de onderscheiding uitgereikt op een internationaal congres dat op 28 en 29 april 2008 in Groningen wordt gehouden ter ere van zijn emeritaat. De uitreiking door Frank de Vries, loco-burgemeester van de gemeente Groningen, vindt plaats op 29 april 2008 om 17.00 uur in de Aula van het Academiegebouw.

 

Florentino García Martínez (Mochales, Spanje, 1942) was sinds 1980 aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap verbonden, eerst als wetenschappelijk medewerker, later als hoogleraar Godsdienst en literatuur van het vroege Jodendom, met speciale aandacht voor de Qumran-geschriften. Daarnaast was hij van 1992 tot 2008 directeur van het Qumran Instituut van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de universiteit. De afgelopen vijf jaar was hij tevens hoogleraar in de literatuur van het vroege Jodendom aan de Katholieke Universiteit Leuven (België).

 

García Martínez heeft zijn hele wetenschappelijke loopbaan gewijd aan de in 1947 bij Qumran gevonden Dode Zeerollen. Hij heeft met talloze publicaties, redactioneel en coördinerend werk een groot aandeel gehad in de bestudering en duiding van de Dode Zeerollen, die door zijn werk tot één van de belangrijkste instrumenten voor het begrijpen van het Vroege Christendom in de Joodse en Grieks-Romeinse wereld uitgroeiden. Zijn wetenschapsbeoefening is dus niet ‘wereldvreemd’, maar richt zich op het opbouwen van inzicht in de religieuze systemen die mee ten grondslag liggen aan onze Europese cultuur.

 

García Martínez was vanaf 1992 het wetenschappelijk gezicht van het Qumran Instituut, dat de publicatierechten van een aantal rollen bezit. Dankzij hem verwierf het instituut wereldfaam. Vanuit het Qumran Instituut heeft García Martínez de wetenschappelijke en praktische verantwoordelijkheid op zich genomen voor twee internationale tijdschriften, twee monografieënreeksen en de internationale organisatie voor Qumranstudies. Met dat laatste bracht hij geleerden van over de hele wereld van verschillende religieuze en politieke achtergronden bij elkaar. Hij heeft een hele generatie jongere geleerden beïnvloed, die hem als externe examinator wilden of die artikelen en boeken aan hem voorlegden. Verder heeft hij zowel in het Angelsaksische als in het Romaanse taalgebied ook voor een geïnteresseerd lekenpubliek de inhoud en waarde van de Dode Zeerollen voor zowel de joodse als de christelijke traditie aansprekend uitgelegd. García Martínez heeft hierbij een unieke productiviteit aan de dag gelegd en staat te boek als de enige geleerde die het hele veld overziet, taalkundig en historisch beheerst en aan de ontwikkeling van alle aspecten substantieel bijgedragen heeft. Hij heeft een ongekende invloed gehad op de ontwikkeling van de internationale studie van de Dode Zeerollen tot een zelfstandige wetenschappelijke discipline.

 

Zijn grote internationale aanzien blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat in 2003 in Venetië op het Enoch congres een sessie gewijd is aan zijn werk en uit de vele ‘keynote-lectures’ die hij hield bij congressen aan tientallen universiteiten over de hele wereld. In 2004 is hij verkozen tot buitenlands lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

 

Informatie 

- voor informatie over het congres zie persbericht

- contact met García Martínez: via de afdeling Communicatie, tel 050 - 363 44 44, e-mail: communicatie@rug.nl

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:11

Meer nieuws

  • 24 maart 2017Lokale lasten voor woningbezitters stijgen 0,6 procent

    Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 0,6 procent meer voor de belastingen aan gemeente, provincie en waterschap. Die stijging blijft ruim onder de verwachtte inflatie van 1,0 procent. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld...

  • 24 maart 2017Grootste kans op rechtse coalitie

    Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen laten zien dat het CDA acht en D66 zeven van elf belangrijkste beslispunten kunnen binnenhalen in een rechtse coalitie met de VVD en Christen Unie. Bij een coalitie met VVD en Groen Links lukt dat maar...

  • 23 maart 2017Regionale ongelijkheid in tijden van globalisering | Oratie Bart Los | 28 maart

    De afgelopen jaren is er na verkiezingen steeds veel aandacht geweest voor regionale verschillen in stemgedrag, vooral als het gaat om het aandeel ‘proteststemmers’. Dat leidde tot de introductie van het begrip ‘the geography of discontent’; de geografische...