Skip to ContentSkip to Navigation
About usNewsNews articles

064 - Cum laude promotie loont wel voor vrouwen, maar onvoldoende voor inhaalslag

07 June 2004

De trage doorstroom van academisch geschoolde vrouwen naar de hogere posities kan niet worden verklaard door gebrek aan ambitie of kwaliteit. Uit onderzoek verricht aan de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat ook de vrouwen die buitengewoon goed zijn, zoals de cum laude gepromoveerden, gemiddeld genomen een lagere positie bereiken dan de minder gekwalificeerde mannen. "Het voordeel dat mannen onbedoeld ten deel valt, leidt tot verspilling van talenten" zegt onderzoekster dr. Margo Brouns.

Het onderzoek heeft betrekking op de loopbanen van mannen en vrouwen die cum laude gepromoveerd zijn. Brouns: ‘Als er één groep is die het credo "gelijke kansen bij gelijke bekwaamheid" moet kunnen waarmaken, is het wel deze groep.’ Voor de studie zijn alle gepromoveerden van de Rijksuniversiteit Groningen die in de periode 1985 tot 2000 hun promotie met een cum laude bekroond zagen benaderd (221 mannen en 38 vrouwen), evenals een vergelijkbare groep niet-cum laude gepromoveerden.

Lagere functies

‘De uitkomsten zijn opmerkelijk’, zegt Brouns. ‘Hoewel enkele cum laude gepromoveerde vrouwen een topfunctie behalen, zijn ze oververtegenwoordigd in lagere academische functies, terwijl de mannen vaker een hoogleraarsfunctie vervullen. Gemiddeld genomen hebben de cum laude vrouwen dan ook een lager functieniveau dan hun mannelijke collega’s.’

Dat geldt overigens niet voor alle disciplines. De cum laude-vrouwen in de geesteswetenschappen en de gammawetenschappen hebben vrijwel een gelijk niveau als de mannen. Stagnaties doen zich vooral voor in de bètawetenschappen en de medische wetenschappen. Ook zijn de verschillen minder groot in de jongste groep gepromoveerden.

Geen inhaalslag

Ook de uitkomst dat het gemiddelde functieniveau van de niet-cum laude gepromoveerde mannen iets hoger is dat dan van de cum laude gepromoveerde vrouwen, vindt Brouns opmerkelijk. ‘Waar mannen ook zonder cum laude kwalificatie in grote getale tot de hoogste posities en salarisschalen doordringen, lijken vrouwen zich hiervoor eerst te moeten kwalificeren met een cum laude-titel. Dit wordt nog eens onderstreept door het gegeven dat de vrouwen die "gewoon" zijn gepromoveerd, veelal lagere functies vervullen. ‘Het cum laude loont dus wel voor vrouwen, maar onvoldoende om te spreken van een inhaalslag.’

Ambitieus en bereid tot lang werken

Brouns: ‘Kijkend naar verklaringen voor deze verschillen tussen mannen en vrouwen kunnen we constateren dat een aantal klassieke veronderstellingen niet wordt bevestigd.’ De vrouwen uit het onderzoek bleken doorgaans zeer ambitieus (de helft geeft aan hoogleraar te willen worden). ook waren bereid om veel uren te werken (65 procent werkt feitelijk meer dan 40 uur). Dit heeft wel een keerzijde: minder vrouwen dan mannen hebben kinderen en de meest succesvolle vrouwen hebben geen partner. Maar wanneer ze wel kinderen hebben blijkt dat nauwelijks effect te hebben op hun functieniveau - er zijn geen verschillen tussen moeders en niet-moeders. Brouns: ‘Kennelijk weten deze vrouwen de veronderstelde ‘carrièreschade’ van kinderen te beperken.’

Noot voor de pers

 • Meer informatie: dr. M.L.M. Brouns, tel. (050) 363 6244 of e-mail M.L.M.Brouns@ppsw.rug.nl
 • Het onderzoeksrapport ‘Een kwestie van kwaliteit’ wordt donderdag 10 juni 2004 tijdens een lunchdebat aangeboden aan de rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen.
Last modified:15 September 2017 3.34 p.m.

More news

 • 19 October 2017

  Theunis Piersma wins top British ornithology award

  Professor Theunis Piersma, of the University of Groningen and of the NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research, has been awarded the prestigious Marsh Award for International Ornithology by the British Trust for Ornithology (BTO). The award,...

 • 19 October 2017

  Science, economics, law and religion programmes at the University of Groningen are a real hit this year

  Once again, the University of Groningen (UG) has succeeded in attracting more new Dutch and international students. The degree programmes offered by the faculties of Science and Engineering, Economics and Business, and Religious Studies have proven...

 • 18 October 2017

  The university that reinvented itself

  On 27 October, historian Klaas van Berkel will present the second part of De Universiteit van het Noorden [University of the North], a three-part history of four centuries of the University of Groningen. The second part of the trilogy (1876-1945) revolves...