Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Mensen en meningen

Het wetenschappelijke gezicht van de RUG wordt bepaald door onze wetenschappers. Mensen die vanuit hun vakgebied een eigen visie hebben op actuele kwesties. Om een beeld te krijgen van de mensen en meningen binnen de RUG vindt u op deze pagina een overzicht.