Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMasteropleidingenPsychologie
Header image Psychologie

Psychologie

Programma-opties

 • Clinical Forensic Psychology and Victimology (track)

  studies the psychology of violence and crime, in both offender and victim contexts.

 • Klinische Neuropsychologie (track)

  bestudeert stoornissen in hersenfuncties als gevolg van aangeboren of opgelopen neurologische en neuropsychiatrische aandoeningen bij kinderen, volwassenen en ouderen.

 • Toegepaste Sociale Psychologie (track)

  bestudeert welke sociaalpsychologische factoren menselijk gedrag bepalen bij vraagstukken over bijvoorbeeld criminaliteit, discriminatie, sociale protesten, gezondheids- en economisch gedrag.

 • Talent Development and Creativity (track)

  studies how to select, develop, and nurture talent and creativity in individuals and organisations across achievement domains.

 • Environmental Psychology (track)

  studies the human dimension of environmental and energy-related problems in order to develop theory-based strategies to promote environmental quality.

 • Arbeids-, Organisatie en Personeel Psychologie (track)

  bestudeert de factoren die bepalen hoe mensen zich voelen en gedragen op het werk, inclusief de gevolgen van dat gedrag.

 • Traffic Psychology and Sustained Mobility (track)

  studies human behavior in traffic and conceives of interventions that keep people mobile.

 • Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie (track)

  bestudeert het cognitief functioneren zoals geheugen, waarnemen en emoties van gezonde mensen.

 • Klinische Psychologie (track)

  bestudeert, diagnosticeert en interveniëert op een breed scala van psychische klachten.

 • Reflecting on Psychology (track)

  explores relations with other parts of science and society, using perspectives from Philophy of Science, Science and Technology Studies, Sociology, Anthropology and Cultural studies.

 • Ontwikkelingspsychologie (track)

  bestudeert ontwikkelprocessen en de toepassing ervan over de gehele levensloop

Opbouw programma

De masteropleiding Psychologie heeft een studieduur van één jaar.

De helft van de studie wordt besteed aan cursorisch onderwijs, dat verspreid over het jaar wordt aangeboden. De andere helft van het masterjaar wordt besteed aan een onderzoeksproject, -stage en/of praktijkstage, waarvan in de masterthese verslag wordt gedaan (30 EC). Het is mogelijk te kiezen om het onderzoeksproject of de stage over het jaar verspreid uit te voeren of om het project of de stage in één semester te concentreren.

Een overzicht van alle vakken vind je in onze Oline Onderwijscatalogus: http://www.rug.nl/ocasys/gmw/vak/showpos?opleiding=3276&iflang=NL Klik op de naam van het vak voor o.m. de leerdoelen, omschrijving, onderwijs- en toetsvorm en verplichte literatuur van het vak.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
Waarom in Groningen?

Internationaal georiënteerd programma met sterke nadruk op integratie van onderzoeksuitkomsten binnen het onderwijs.

Bij de opleiding Psychologie is veel aandacht voor studiebegeleiding. Er zijn binnen de opleiding Psychologie studieadviseurs voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige opleiding. De studieadviseurs houden elke ochtend een open spreekuur en zijn daarnaast op afspraak te bereiken. Ook zijn de studieadviseurs bereikbaar via de veelgestelde vragen: kijk of de voor jou relevante vraag in de lijst staat. Zo niet, stel dan je aanvullende vraag: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord.

 • Testimonial van Else de Vries

  De universiteit geeft volop mogelijkheden om je maximaal te ontwikkelen

  Tijdens mijn studie Sport, Gezondheid en Management aan de Hanzehogeschool Groningen kwam ik erachter dat ik niet alleen zeer geïnteresseerd ben in de lichamelijke gezondheid van mensen maar ook in de mentale gezondheid. Na deze studie ben ik mijn onderneming Gezonde-Toekomst gestart. Mijn werkzaamheden bestaan uit het afnemen van gezondheidstesten, het geven van leefstijladvies en coaching en het organiseren van wandelevenementen. Daarnaast ben ik de master Klinische Psychologie gaan volgen.

  Ik ben erg geïnteresseerd in de mens en zijn gedrag en wil een goede psychologe worden. Daarvoor wil ik graag mijn kennis en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van psychopathologie (theorie), kunnen vaststellen wat er aan de hand is (diagnostiek) en verandering teweeg kunnen brengen (interventie). Deze opleiding helpt mij om mensen nog beter te kunnen begeleiden.

  Wat ik fijn vind aan het studeren aan de universiteit is dat ik van begin tot eind leer om zelfstandig onderzoek te doen. Zo leer ik bijvoorbeeld onderzoeken of een bepaalde behandeling wel effectief is. Ik ben erg blij dat de universiteit mij deze wetenschappelijke denkwijze heeft aangeleerd. Het leuke aan een universitaire studie vind ik verder dat er altijd meer te leren is: de universiteit geeft volop mogelijkheden om je maximaal te ontwikkelen. Er worden bijvoorbeeld veel lezingen georganiseerd in Groningen.

  Ik vond het wel jammer dat ik niet altijd persoonlijk contact met docenten kon krijgen, omdat psychologie een opleiding is met veel studenten.

  Naast mijn studie houd ik genoeg tijd over om me bezig te houden met mijn onderneming, mijn hobby's schaatsen en wielrennen. Ook spreek ik regelmatig af met vrienden en familie.

  Aankomende studenten zou ik willen aanraden: trek je eigen plan en wees jezelf! Denk zelf na wat je graag wilt en verzamel zoveel mogelijk mensen om je heen van wie je dingen kunt leren en die je willen helpen om jouw doel te bereiken. Uit eigen ervaring ben ik erachter gekomen dat mensen je graag willen helpen als je met specifieke vragen komt!

   

  Sluiten
  – Else de Vries
 • Testimonial van Eva Pama

  Ik kwam hier als scholier en ben straks een volwassene met een afgeronde studie en een richting en doel op de arbeidsmarkt

  Ik heb eerst de propedeuse van de hbo-opleiding Toegepaste Psychologie gedaan. Tijdens dit jaar merkte ik dat ik meer geïnteresseerd was in het 'waarom', in de achtergrond van de leerstof. Daarom ben ik doorgestroomd naar de opleiding Psychologie aan de RUG.

  Ik vind het een veelzijdige studie. Je leert in de bachelor over alle richtingen in de Psychologie. Daardoor kun je een goede keuze voor je masterrichting maken. Ik vind dat er een goed evenwicht is tussen de praktische en theoretische lessen. En met mijn ‘waarom’-vragen kan ik hier altijd naar een docent stappen. Wat ik wel lastig vond was statistiek, dat ging soms heel diep.

  Ik vind het een uitdaging om alles uit het studeren te halen wat er voor mij inzit. Voor mij betekende dat vakken volgen en goed halen, maar ook lesgeven binnen de universiteit, extra trainingen volgen, als student-assistent voorlichting geven over de opleiding. Ik heb me op deze manier ontwikkeld, niet alleen wat de kennis betreft, maar ook als mens. Ik kwam hier als scholier en ben straks een volwassene met een afgeronde studie en een richting en doel op de arbeidsmarkt. Als je zelf initiatief toont biedt de universiteit veel mogelijkheden.

  Ik heb voor de masterrichting Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie gekozen, omdat ik tijdens het lesgeven merkte dat ik het erg leuk vond om voor een groep te staan, iets over te brengen en vooral om te kijken wat de groep nodig had en wat we daarin samen konden doen. Binnen de richting AOP leer je meer over trainen, coachen, organisaties en arbeid.

  Na mijn studie wil ik graag aan de slag als zelfstandig trainer/coach en organisatieadviseur. Daarnaast heb ik inmiddels een eigen bedrijf opgericht om hooggevoeligheid gewoon en duidelijker te maken. Dit bedrijf hoop ik straks ook verder uit te bouwen.

  Mijn tip voor aankomende studenten: probeer de leerstof niet alleen te lezen, maar er ook over na te denken en je eigen mening erover te vormen. Probeer tijdens je studie te ontdekken wat wel en niet bij je past en neem daarin zelf initiatief!

  Eva Pama

  Sluiten
  – Eva Pama
 • Testimonial van Jet Krijger

  "In deze master leer je denken óver psychologie: hoe gedraagt de wetenschap zich, door de jaren heen, in de maatschappij?” Jet Krijger, Master Reflecting on Psychology

  Ik was wat aan het rondkijken op de website van GMW toen ik de master Reflecting on Psychology tegenkwam. Wat ik op internet vond, sprak me heel erg aan: een verbredende master in plaats van een verdiepende, dat is aan deze faculteit vrij uniek. De studie raakt ook aan allerlei andere vakgebieden, zoals sociologie, filosofie en antropologie, wat ik heel interessant vond.

  Eigenlijk twijfelde ik of ik al wel een master wilde doen, of eerst een jaartje iets anders.krijger@student.rug.nl.

  Sluiten
  – Jet Krijger
 • Testimonial van Monicque Lorist

  Dynamiek in het Gezonde Brein

  Onze hersenen veranderen als we ouder worden. Maar hoe gaat het brein om met deze veranderingen? “Hoe beter we veranderingen in het brein begrijpen, hoe beter we maatregelen kunnen nemen om gezond ouder te worden.

  Ouder worden hoeft niet per se te betekenen dat je cognitieve functies, zoals geheugen en aandacht achteruit gaan. Op een MRI-scan van iemands hersenen is te zien dat veroudering  van invloed is op de structuur van de hersenen. Dat zegt alleen niet veel over hoe die hersengebieden samenwerken, maar juist de dynamiek in samenwerking tussen hersengebieden bepaalt ons gedrag. We begrijpen nog maar weinig van veranderingen in de dynamiek in het ouder wordende brein.

  In mijn onderzoek probeer ik een antwoord te vinden op de vraag hoe onze hersenen om gaan met veranderingen die zich voordoen in ons lichaam als gevolg van veroudering. Hoe beter ons begrip van de dynamiek in het brein en in ons gedrag, hoe beter we maatregelen kunnen nemen om gezond ouder worden te realiseren.

  Sluiten
  – Monicque Lorist
 • Testimonial van Brian Ostafin

  Automatisme en verslaving

  Mijn onderzoek richt zich op mentale gewoontes (geautomatiseerde processen) en verslaving. Geautomatiseerde aandachts- en gedragsresponsen zijn nodig om gedrag naar natuurlijke beloningen te leiden, zoals goed voedsel en aantrekkelijke partners. Deze responsen kunnen echter sterk verbonden raken met verslavingsprikkels en zo bijdragen tot de vorming van gewoontes die blijven bestaan ondanks een bewuste wens om ze te beperken.

  In mijn onderzoek ga ik na welke rol deze geautomatiseerde verlangens spelen in de controle van verslavingsgedrag. Ik onderzoek ook hoe mindfulness-training kan helpen om dergelijke mentale gewoontes af te leren en daardoor zelfcontrole te vergroten.

  Sluiten
  – Brian Ostafin
 • Testimonial van Tom Postmes

  De wisselwerking tussen individu, groep en samenleving

  De mens is van nature een opmerkelijk sociaal en co-operatief wezen. Mensen voelen zich niet alleen prettig in groepen en sociale netwerken, ze construeren met elkaar hele samenlevingen. Die groepsprocessen leveren enorme voordelen op voor ieder individu. Toch ziet de mens zichzelf in toenemende mate als uniek en autonoom. Die wisselwerking tussen individu, groep en samenleving staat centraal in mijn onderzoek. Foto van de MePA kan gebruikt worden.

  Sluiten
  – Tom Postmes
printOok beschikbaar in het: English