Skip to ContentSkip to Navigation
EducationProgrammesMaster's degree programmesPsychology (NL)Cognitive Psychology and Psychophysiology
Header image Cognitive Psychology and Psychophysiology

Cognitive Psychology and Psychophysiology

How do we store information in working memory? What changes in that process during ageing? How does mood affect our perceptions? What brain areas allow you to switch between two tasks?

And how does all that mental activity affect the body? Cognitive psychology and psychophysiology studies cognitive functioning (memory, learning, perception, etc.) of healthy people and in our master track Cognitive Psychology and Psychophysiology you study – amongst others – these questions.

You will learn about the latest theories and insights in this broad area, and you will get hands-on experience with research tools such as advanced reaction time analyses, EEG and TMS. You will put all this knowledge into practice during your master's research project. In the programme, we put a strong emphasis on applications of all the theory you study: over and over again, we will ask “how can we use this knowledge in everyday life?”

Hoe sla je informatie op in je werkgeheugen?  Wat verandert er in dat proces als we ouder worden? Wat is de invloed van stemming op waarneming? Welke hersengebieden zijn daar bij betrokken?

En hoe beïnvloedt al die mentale activiteit het functioneren van je lichaam? Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie (CPP) gaat over het cognitief functioneren (geheugen, waarnemen, emotie, etc.) van gezonde mensen. Binnen onze masterroute bestudeer je onder andere deze vragen.

Je leert over de nieuwste theorieën en inzichten in het vakgebied en je leert enkele veelgebruikte onderzoeksmethoden zelf gebruiken, zoals EEG en TMS; deze pas je vervolgens toe in je masterthese-onderzoek. Binnen de opleiding leggen we een speciale nadruk op praktische toepasbaarheid van alle theoretische kennis die je opdoet. Steeds zullen we de vraag stellen “wat heb je er nou aan”?

You

  • are broadly interested in brain and behaviour;
  • like to apply state-of-the-art theories and methods in practice
  • are creative, persistant and a problem solver;
  • are curious and have a drive to deepen your understanding of the world around you;

Given that CPP can be rather technical (for example programming experiments, or analyses), affinity with technology is recommended

Jij

  • bent breed geïnteresseerd in brein en gedrag
  • brengt graag de laatste theorieën en methoden in de praktijk,
  • bent creatief, vasthoudend en een probleemoplosser,
  • bent nieuwsgierig en gedreven om de wereld om je heen beter te doorgronden.

Aangezien CPP nogal technisch kan zijn (denk aan het programmeren van experimenten of het doen van analyses), wordt affiniteit met technologie aangeraden.

More about this programme
Facts & Figures
Degree
MSc in Psychology
Croho code
60260
Course type
Master
Language of instruction
Dutch (100%), English (100%)
Duration
12 months (60 ECTS)
Start
February, SeptemberFebruary, September
Programme form
full-time
Faculty
Behavioural and Social Sciences