Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMasteropleidingenPsychologieKlinische Neuropsychologie
Header image Klinische Neuropsychologie

Klinische Neuropsychologie

Mindwise

Kijk voor een overzicht van onderzoek door de afdeling Psychologie ook eens op  Mindwise . Dit is een blog platform van de afdeling Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Medewerkers en studenten schrijven op persoonlijke titel over psychologisch onderzoek en onderwijs in Groningen, en geven hun mening over actuele zaken die te maken hebben met hun onderzoeksgebied.

printOok beschikbaar in het: English