Skip to ContentSkip to Navigation

Universiteitsbibliotheek

Hoe vind ik literatuur en data?

Digitale bronnen

Databases

De database Digitale bronnen geeft een overzicht van publicaties op een bepaald vakgebied, over een onderwerp of van een bepaalde auteur (boeken, bijdragen aan boek, tijdschriftartikelen, recensies e.d.), ongeacht waar deze publicaties zich bevinden. Daarin verschillen ze van de zoekmachine SmartCat.

U gebruikt deze digitale bronnen wanneer u wilt weten welke publicaties zijn verschenen over een bepaald onderwerp. Elektronische bestanden hebben een zoekinterface en zijn online te doorzoeken.

Laatst gewijzigd:16 januari 2017 09:28