Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekOpen access

Open data

open data

Financiers van onderzoek en overheden zijn steeds vaker van mening dat onderzoeksresultaten die zijn verkregen met publieke middelen zo veel mogelijk openbaar beschikbaar en herbruikbaar moeten zijn. Dit geldt voor zowel wetenschappelijke publicaties als voor onderzoeksdata.

Wanneer onderzoeksdata vrij beschikbaar (open access) zijn en vrij hergebruikt kunnen worden, spreken we van open data. Open data vergroten de zichtbaarheid van onderzoeksresultaten, er kan naar worden verwezen en zij maken het hergebruik voor o.a. vervolgonderzoek mogelijk.

Onderzoeksfinancier NWO wil graag de data die voortkomen uit door haar gefinancierd onderzoek zoveel mogelijk toegankelijk en herbruikbaar maken. Daarom is NWO op 1 januari 2015 gestart met een pilot datamanagement en hanteert zij bij de aanvragen voor projecten op het gebied van de Geesteswetenschappen en de Maatschappij- en Gedragswetenschappen de verplichting om data open access te publiceren [1].

Opslag en toegang van onderzoeksdata

In Nederland zijn er twee instellingen die de opslag, het hergebruik en de blijvende toegankelijkheid van onderzoeksgegevens verzorgen: DANS voor de humaniora en de sociale wetenschappen en 3TU.datacentrum voor de exacte en technische wetenschappen.

Beide instellingen hebben hun krachten op het gebied van duurzame data-archivering gebundeld in het samenwerkingsverband Research Data Netherlands (RDNL).

Ook bij Nederlandse universiteiten worden onderzoeksdata beheerd die vrij toegankelijk zijn. Bij de Rijksuniversiteit Groningen zijn dit bijvoorbeeld de onderzoeksdata van het GGDC (Groningen Growth and Development Centre).

Bij de Rijksuniversiteit Groningen ondersteunt het Research Data Office (RDO) onderzoekers en instituten van de Rijksuniversiteit Groningen bij het verzamelen, bewaren en presenteren van onderzoeksgegevens. Het RDO kan ook meer informatie op maat verstrekken over open data en over mogelijkheden om onderzoeksdata op te slaan bij de universiteit en beschikbaar te stellen voor derden.

Data availability policy

Ook bij het publiceren van artikelen worden open data belangrijker. Steeds meer tijdschriften hebben een Data Availability Policy (DAP).  Deze tijdschriften publiceren alleen artikelen als de data waarop het artikel gebaseerd is, gedocumenteerd en vrij beschikbaar zijn.

De eisen/voorwaarden staan over het algemeen op de website van het tijdschrift. PLoS ONE en American Economic Journal zijn voorbeelden van een tijdschrift met een DAP.


[1] Onderzoeksdata die voortkomen uit door NWO gefinancierde projecten op het gebied van de Geesteswetenschappen en de Maatschappij- en Gedragswetenschappen dienen twee jaar na oplevering vrij toegankelijk te zijn bij het KNAW- en NWO instituut voor Data Archiving and Networked Services (DANS), of op een vergelijkbare wijze als bij DANS verkrijgbaar te zijn ten behoeve van gebruik door derden.

Laatst gewijzigd:22 mei 2017 14:29
printOok beschikbaar in het: English
Volg ons opfacebook twitter