Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekOpen access

Financiering open access publiceren

open access financieren

Ook open access publiceren kan kosten met zich meebrengen. Sommige open access uitgevers vragen een vergoeding voor de geleverde diensten aan de auteur, de zogeheten article processing charges (apc's). De universiteit beschikt níet over een fonds waaruit deze kosten worden vergoed. Er zijn echter wel andere mogelijkheden. Er zijn zowel landelijke overeenkomsten waar de RUG aan meedoet, als lokale afspraken van de RUG met uitgevers, waarbij auteurs (gedeeltelijk) vrijgesteld worden van het betalen van apc's. Ook onderzoeksfinanciers rekenen de kosten van het verspreiden van de onderzoeksresultaten steeds nadrukkelijker tot de kosten van het onderzoek. Daarom bieden zij mogelijkheden om deze kosten vergoed te krijgen.

Er is een landelijke open access journal browser. Hierin kan men zien bij welke tijdschriften open access gepubliceerd kan worden, en welke (kortings)regelingen gelden. Het gaat hier om deals die door de VSNU met uitgevers zijn afgesloten. De afspraken die de universiteitsbibliotheek van Groningen met uitgevers maakt zijn nog NIET opgenomen. Een overzicht van alle afspraken waaraan de RUG deelneemt, vindt u hieronder. Tevens is er een overzicht van tijdschrifttitels met een landelijke open access korting. Deze lijst wordt twee keer per jaar geactualiseerd.

Hieronder een overzicht van alle overeenkomsten van de RUG.

Vrijstelling

Bij een aantal uitgevers worden corresponderende auteurs die verbonden zijn aan RUG of UMCG volledig vrijgesteld van het betalen van apc's. Daarbij is het van belang om uw RUG- of UMCG-emailadres te vermelden bij het indienen van een artikel.

American Chemical Society (ACS)

De komende vijf jaar (2017 - 2021) worden artikelen die worden ingediend door een corresponderende auteur verbonden aan een Nederlandse universiteit zonder extra kosten in open access gepubliceerd. De overeenkomst dekt alle 57 ACS subscription titles, de open access titels ACS Central science en ACS Omega zijn hiervan uitgesloten. Meer informatie over deze overeenkomst en de workflow is te vinden op www.openaccess.nl.

Brill

Met ingang van 1 januari 2017 kunnen corresponderende auteurs van de RUG zonder kosten open access publiceren in 38 internationale Brill tijdschriften op de gebieden Internationaal Recht en Internationale Betrekkingen.

Cambridge University Press (CUP)

Ongelimiteerd open access publiceren in 261 hybride tijdschriften en 17 volledige open access tijdschriften. Alle titels zijn opgenomen in het overzicht. Een aantal tijdschriften (met name society titels) zijn uitgesloten van de regeling, maar auteurs kunnen altijd verzoeken of hun artikel toch zonder verdere kosten open access gemaakt kan worden. Ingangsdatum voor acceptatie is 1 juni en duurt 3 jaar. Nadat een artikel geaccepteerd is kan de corresponderende auteur aangeven onder welke affiliatie zij/hij valt. CUP ziet dat de auteur recht heeft op kwijtschelding van de apc. Een 'Apply Discount' knop verschijnt die de auteur moet aanklikken. Zie ook de informatie op de website van CUP.

Cogitatio Press

Onderzoekers van de RUG kunnen zonder kosten publiceren in een tijdschrift dat wordt uitgegeven door Cogitatio Press. Meer informatie over het instellingslidmaatschap.

De Gruyter

RUG-/UMCG-auteurs krijgen een korting van 90% op de apc wanneer er gepubliceerd wordt in een tijdschrift waarop de RUG een abonnement heeft. Het gaat hierbij om de hybride tijdschriften van Walter de Gruyter, niet de full open access tijdschriften. Bij het indienen van het artikel betaalt de auteur niets. Eenmaal per jaar wordt de overige 10% aan de RUG doorberekend. Bij het insturen van het artikel dient het e-maildomein van de instelling te worden gebruikt.
De lijst met tijdschriften waarin met 90% gepubliceerd kan worden.

Vanaf 24 januari 2017 zijn de Nederlandse universiteiten deelnemer van het 'De Gruyter Open Access Institutional Member Scheme'. Corresponderende auteurs van de Nederlandse universiteiten krijgen nu ook 20% korting wanneer ze publiceren in dit plan. Daarin zijn 500 volledig open access peer reviewed journals en open access boeken ondergebracht. De korting geldt ook voor chapters en boekseries. De lijst met titels. Meer informatie op de website van Walter de Gruyter.

Elsevier

Onderzoekers hoeven geen apc's te betalen voor publicaties in een geselecteerd aantal tijdschriften van Elsevier. Meer informatie over deze overeenkomst is te vinden via Elsevier en VSNU. Let op: deze overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2016.

Emerald

Emerald biedt per jaar vouchers aan die gebruikt kunnen worden om zonder kosten open access te publiceren. In 201 geeft Emerald 30 open access vouchers uit en in 2018 45 vouchers. De workflow is als volgt: een auteur, in de rol van corresponding author, kan bij het indienen van een artikel contact opnemen met de bibliotheek via openaccess@rug.nl om zijn/haar belangstelling voor een open access voucher kenbaar te maken. De bibliotheek vraagt deze voucher bij Emerald aan. Emerald toont in Publishing Services de open access boodschap. Op deze pagina zal getoond worden als het maximaal aantal vouchers vergeven is. De Emerald open access workflow in visuele vorm.

Georg Thieme Verlag

Voor 2016 geldt voor RUG-/UMCG onderzoekers een korting van 25% op de apc's van 52 tijdschriften bij deze uitgever. Corresponderende auterus die op basis van hun affiliatie herkenbaar zijn als medewerker van een van die universiteiten betalen geen € 2.500, maar € 1.875.

Karger

VSNU auteurs kunnen hun artikelen gratis open access publiceren in 81 hybride en 16 volledig open access tijdschriften van Karger. Dit tot een maximum aantal van 250 per jaar, wat overeenkomstig is met het aantal Nederlandse publicaties van vorig jaar bij Karger. De tijdschrifttitels.

Lippincott Williams & Wilkins LWW

Artikelen die ingediend zijn door corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten kunnen bij 228 hybride LWW titels zonder kosten open access publiceren. Volledige open access titels van de uitgever zijn uitgesloten. Bij de acceptatie van het artikel wordt de auteur verzocht via de contactpersoon van de universiteitsbibliotheek een 'APC-waiver' code aan te vragen. Deze code kan gebruikt worden in het betalingssysteem van LWW waardoor men zonder kosten open access kan publiceren. De waiver code kan aangevraagd worden via openaccess@rug.nl.

PeerJ

Deze uitgever werkt met een 'lifetime publishing plan' per auteur ('pay once, publish for life'). Voor een eenmalig bedrag kan een onderzoeker voor het leven bij PeerJ publiceren. De RUG betaalt het lidmaatschap voor 36 RUG-/UMCG-onderzoekers die een manuscript indienen bij PeerJ.

Royal Society of Chemistry (RCS)

Corresponderende auteurs verbonden aan de RUG kunnen bij RCS open access publiceren tegen een korting van 15% op de apc-prijs. Lijst van beschikbare RSC tijdschriften en de workflow.

De volgende tijdschriften maken geen deel uit van deze overeenkomst: Chemical Science, Chemistry World en RSC Advances. Hiervoor geldt een gereduceerd apc tarief van €870 (£750) voor corresponderende auteurs voor de komende twee jaar (2017-2019).

SAGE

Voor 786 traditionele tijdschriften geldt 100% korting op de apc's voor de corresponderende auteurs verbonden aan een Nederlandse universiteit. Voor 40 traditionele tijdschriften van 'societies' moet door SAGE aan de society toestemming worden gevraagd of ze bereid zijn 100% korting te geven. Deze tijdschriften zijn in de lijst herkenbaar in kolom F aan de toevoeging: Ask your librarian'. In dat geval, neem contact op met de bibliotheek. Meer informatie over de overeenkomst en de workflow.

Voor 84 open access tijdschriften van SAGE kan 20% korting op de apc's worden gevraagd. Auteurs moeten om gebruik te maken van deze korting een kortingscode aanvragen bij de open access contactperson van de bibliotheek. De code kan gebruikt worden wanneer de apc betaald moet worden.

Springer OpenChoice

Onderzoekers hoeven geen apc's te betalen voor publicaties in ongeveer 1500 tijdschriften binnen het Springer OpenChoice programma. Uitgezonderd zijn titels van Learned Societies, BioMedCentral en SpringerOpen. Meer informatie over de afspraken met Springer.

Taylor & Francis

Corresponderende auteurs verbonden aan een Nederlandse universiteit kunnen zonder aanvullende kosten open access publiceren in alle Taylor & Francis en Routledge hybride tijdschriften. Op het moment dat er een aangeleverd artikel is geaccepteerd voor publicatie, na het peer review proces, zal de corresponding author een e-mail ontvangen die uitnodigt om gebruik te maken van het open access publishing agreement. U hoeft niet te betalen voor open access publiceren. Meer informatie is te vinden op de website van Taylor & Francis.

Een aantal artikelen zijn geen oorspronkelijke research papers, zoals redactiebijdragen, aankondigingen en boekrecencies.  Deze publicaties zijn niet opgenomen in de overeenkomst.

Thieme

Corresponderende auteurs van de Rijksuniversiteit Groningen kunnen met 25% korting open access publiceren in 52 tijdschriften. Meer informatie en de lijst van tijdschriften vindt u op de website van Thieme.

Wiley

Onderzoekers hoeven geen apc's te betalen voor publicaties in ongeveer 1.400 tijdschriften van Wiley. Nadat de uitgever uw artikel heeft geaccepteerd, log in op to Wiley Author Services (eventueel eerst registreren met het correcte emailadres).  Op uw ‘Author Dashboard’ in Author Services, klik op ‘Order OnlineOpen’ (demo). Wanneer het verzoek is goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging via e-mail.

Wiley geeft ook nog 60 full open access tijdschriften uit, die niet onder deze overeenkomst vallen. Meer informatie over dit akkoord.

Korting

Bij sommige uitgevers komen RUG-/UMCG-auteurs in aanmerking voor een korting op de apc's:

Subsidie door onderzoeksfinanciers en fondsen

Onderzoeksfinanciers rekenen de kosten van het verspreiden van de onderzoeksresultaten steeds nadrukkelijker tot de kosten van het onderzoek. Daarom bieden zij mogelijkheden om deze kosten vergoed te krijgen:

  • Controleer wat de eisen zijn van financiers ten aanzien van publiceren in open access. Op de website van Sherpa staat een actueel overzicht van het beleid van onderzoeksfinanciers.
  • NWO heeft een fonds voor open access publiceren. (Let op: tegenwoordig komen alleen kosten voor publicaties in een volledig open access tijdschrift in aanmerking voor vergoeding.)
  • Horizon 2020 is het Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie.

OpenAire kent een pilotprogramma dat loopt tot 2017 waarmee onder bepaalde condities toekomstige publicaties open access gemaakt kunnen worden. Publicaties dienen gefinancierd te worden uit het FP7 programma.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Mail naar openaccess@rug.nl.

Laatst gewijzigd:04 augustus 2017 11:23
printOok beschikbaar in het: English
Volg ons opfacebook twitter