Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekOpen access

Wat kunt u als onderzoeker/auteur doen?

open access bijdragen

U, als onderzoeker en auteur, kunt op verschillende manieren bijdragen aan het open access maken van wetenschappelijke publicaties. U kunt discussie voeren onder uw vakgenoten en wellicht uw genootschap of tijdschrift richting open access stimuleren. En u hoeft uw auteursrecht niet zonder meer weg te geven aan een uitgever!

Verschillende manieren om uw werk vrij toegankelijk te maken

Publiceren in een open access tijdschrift

U kunt ervoor kiezen uw publicatie door een uitgever open access te laten aanbieden. Het zogeheten goud open access. Het publiceren in goud open access tijdschriften kan kosten voor de auteur met zich meebrengen; de ‘article processing charges’ (apc’s). Steeds meer onderzoeksfinanciers bieden een tegemoetkoming aan voor deze kosten. De onderzoeker voert in dat geval de apc als onderzoekskosten op en de onderzoeksfinancier accepteert. Voorbeelden van onderzoeksfinanciers zijn NWO en Horizon 2020 (EU). Verder kunt u, als auteur van de RUG/het UMCG, bij sommige uitgevers in aanmerking komen voor korting op de apc’s. Zie hiervoor de informatie onder financiering.

Uw publicaties in Pure invoeren

De RUG en het UMCG verlangen van hun onderzoekers dat zij al hun publicaties invoeren in Pure, zowel de metadata (de bibliografische gegevens) als de full-text-publicaties (postprint en uitgeversversie). De Universiteitsbibliotheek controleert vervolgens welke versie van de full-text op welk moment via de profielpagina’s van de medewerkers en via de RUG-website open access beschikbaar mag worden gesteld, waarna zij dit realiseert.

Meer informatie over Pure.

Auteursrecht niet zonder meer weggeven

Door SURF is een modelovereenkomst ontwikkeld waarmee een auteur het publiceren van een artikel goed kan regelen met een uitgever. Hierdoor blijft de auteur eigenaar van het materiaal en heeft dus het recht dit materiaal op zijn of haar website en in een repository te plaatsen, of te gebruiken als lesmateriaal. Indien de uitgever akkoord gaat, mag u de pdf van de uitgever gebruiken. Op verzoek van de uitgever kan de openbare toegankelijkheid met 6 maanden worden uitgesteld (embargo).

Deze modelovereenkomst en meer informatie hierover vindt u op: Copyrighttoolbox.

Zelf een tijdschrift opzetten

Wilt u het hele publicatieproces in eigen hand houden, dan kunt u kiezen voor diamant open access. Bijvoorbeeld door zelf een diamant tijdschrift (mede) op te richten. De bibliotheek kan u hierbij adviseren, en faciliteert voorts het publicatieproces door het beschikbaar stellen van Open Journal Systems. Uiteraard kunt u ook aansluiting zoeken bij reeds bestaande diamant open access projecten.

Laatst gewijzigd:03 augustus 2017 10:27
printOok beschikbaar in het: English
Volg ons opfacebook twitter