Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekOver de UBUB2020 - Renovatie UB Binnenstad

Making UBetter!

UB
quotes

Het huidige UB-gebouw wordt zeer intensief gebruikt. Sinds de oplevering in 1986 is de Bibliotheek, het UB-gebouw, voor zeer veel studenten een belangrijke plek om te studeren. Ondanks dat de huidige bibliotheek door vele studenten al jarenlang gezien wordt als een goede studie- en werkomgeving, is het gebouw wel toe aan vernieuwing. Het aantal studenten van binnen én buiten de RUG dat hier komt studeren, is de afgelopen jaren enorm gegroeid.

Een voorbeeld:
Tijdens een tentamenperiode bezoeken per dag maar liefst 10.000 studenten het gebouw. Allemaal op zoek naar een geschikte studiewerkplek. En dat terwijl er per moment 'slechts' 1700 werkplekken beschikbaar zijn. Deze indrukwekkende bezoekersaantallen zorgen dus voor extra gebruiksdruk op het gebouw. Dat willen we oplossen voor de komende 20 tot 30 jaar!

quotes

Ook is de ontmoetingsfunctie van de UB van belang. Studeren blijkt bij uitstek een sociale aangelegenheid te zijn. Het beste studierendement wordt behaald wanneer je gezamenlijk kunt studeren en werken in een omgeving die academische vorming stimuleert. Dus in een omgeving waar wetenschappelijke informatie beschikbaar wordt gesteld, zowel fysiek als digitaal: collecties, licenties, raadpleegfaciliteiten. De studiedruk is toegenomen, mede door invoering van het BSA en de langstudeerdersmaatregel. De gebruiksintensiteit is dermate hoog dat er grootschalige aanpassingen in het gebouw nodig zijn.

Maximaliseren daglicht

Veel plekken van de UB hebben nu een diffuse verlichting. De parallel langs de gevel geplaatste boekenkasten, tussenwanden en donkere aankleding van de UB staan meer daglicht in de weg. Bovendien is de gebruikte kunstverlichting erg hard (zie ook afbeelding). Het totale verlichtingsniveau moet op subtiele wijze verhoogd worden. Dit kan bijvoorbeeld door lokaal kunstlicht toe te voegen of door beter gebruik te maken van het beschikbare daglicht (zorgen dat daglicht dieper in het gebouw kan komen).

Harde kunstverlichting van de boekenkasten
Harde kunstverlichting van de boekenkasten

Gebouwindeling

Ook de indeling van het gebouw gaan we verbeteren. Je kunt onder andere de volgende wijzigingen verwachten:

quotes

✔ de uitleenservice komt beneden. Handig als je alleen even een boek komt ophalen of inleveren.
✔ daarnaast wordt ook selfservice toegevoegd aan de boekuitleen.
✔ op de begane grond komt een koffiecorner.
Ideaal om even binnen te lopen voor een goede koffie of verse jus.

Geluidszonering

Voor bezoekers die alleen maar even naar de uitleen willen, of met elkaar willen overleggen bij een kop goede koffie, moet het niet nodig zijn hiervoor het hele gebouw door te lopen – en daarbij geluidsoverlast te produceren voor studenten die in stilte willen studeren. De huidige inrichting van het UB-gebouw biedt echter nauwelijks mogelijkheden voor dit soort geluidszonering. Daarom willen we met de nieuwe indeling beter rekening houden met drukke en stilte zones, zoals fluisterzones voor studie en computergebruik en betere (groeps)werkplekken voor overleg.
Kortom: bij geluidszonering willen we faciliteiten uit elkaar plaatsen die elkaar in gebruik tegenwerken, bijvoorbeeld: geen uitleen- of printfaciliteiten in de buurt van de (absolute) stiltezones.

Samenvoegen collecties

Op dit moment heeft de Rijksuniversiteit Groningen meerdere bibliotheken op verschillende locaties. Dit betekent ook dat vakspecifieke collecties verspreid staan. In de nieuwe opzet blijven twee locaties over: de UB Binnenstad en de UB Zernike in het Duisenberggebouw (Zernike). Wist je trouwens dat de UB 75 km aan boeken heeft?

Doelstelling renovatie

Met de renovatie van het UB-gebouw willen we de publieksfuncties van het gebouw herontwerpen en het UB-gebouw klantgerichter, efficiënter en toekomstbestendiger herinrichten. Hierbij gaan we van oude 'traditionele' bibliotheek transformeren naar een 'Study and Learning Center'.

Laatst gewijzigd:10 mei 2017 13:24
printOok beschikbaar in het: English
Volg ons opfacebook twitter