Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Bestuur, afdelingen en medewerkers

Bestuur, afdelingen en medewerkers

Harmonie gebouw

Het bestuur van de Faculteit der Letteren kent een aantal samenwerkende organen: het Faculteitsbestuur wordt geadviseerd door de faculteitsraad en een aantal facultaire commissies. Het bestuur wordt ondersteund door het Faculteitsbureau. Hiertoe behoren de Afdeling Beleidszaken en de facultaire diensten. U vindt hier tevens een overzicht van de vakgebieden binnen de Rijksuniversiteit Groningen en de Faculteit der Letteren in het bijzonder.

Laatst gewijzigd:23 november 2012 15:17