Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

Gezondheid in een gebouwde omgeving: Rijksuniversiteit Groningen opent nieuw expertisecentrum

03 juli 2017

Leefomstandigheden hebben een enorme invloed op de volksgezondheid. Luchtkwaliteit en -vervuiling, huisvesting, het binnenklimaat van kantoorgebouwen, vervoer, een deel van onze levensomstandigheden wordt letterlijk ontworpen door de mens. Architectuur en stedenbouw hebben altijd een grote rol gespeeld bij het bevorderen van de volksgezondheid. Daarom opent de Rijksuniversiteit Groningen op initiatief van prof. dr. Cor Wagenaar, voorzitter van de vakgroep Architectuur- en stedenbouwgeschiedenis en bijzonder hoogleraar Ruimte en Gezondheid, het nieuwe Expertisecentrum Architectuur, Stedenbouw en Gezondheid.

Green city of the future
Faculteitoverschrijdend onderzoek

Vandaag de dag heeft gezondheidsbevordering ook betrekking op strategieën om steden te herontwerpen, onze afhankelijkheid van de auto te verminderen, voet- en fietspaden te verbeteren, slimme vervoersconcepten te introduceren en eenvoudige toegang tot een groene omgeving en gezond eten te verzorgen. Er worden nieuwe zorg- en behandelfaciliteiten ontwikkeld die resulteren in een nieuwe medische omgeving. Door het brede scala aan onderwerpen zal het expertisecentrum, dat is gehuisvest bij de Faculteit der Letteren, nauwe banden onderhouden met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Waar onderzoek en ontwerp elkaar ontmoeten

Het centrum werkt op het punt waar twee domeinen elkaar kruisen. Het (her-)ontwerpen van steden en gebouwen is het werk van architecten en stedenbouwkundigen. Op basis van onderzoek naar de omgeving en de specifieke doelstellingen van een ontwerp laten zij zien wat de mogelijkheden zijn. Hierna onderwerpen historici en theoretici dit werk aan een kritische blik. Volksgezondheid gaat uit van een fundamenteel ander vocabulaire, dat veel meer kwantitatief van aard is en is geïnspireerd door de geneeskunde. Zowel het architectonische als het geneeskundige aspect is onmisbaar bij de bevordering van de volksgezondheid. Daarom zijn experts vanuit verschillende faculteiten betrokken:

Prof. dr. Menno Reijneveld (UMCG)
Prof. dr. Gert de Roo (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen)
Prof. dr. Ina Horlings (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen)
Prof. dr. Cor Wagenaar (Hoofd expertisecentrum, Faculteit der Letteren)

Het werkveld onderzoekscentrum

Het Expertisecentrum houdt zich bezig met architectuur, stedenbouw en gezondheid op elk niveau, van het interieur van ziekenhuizen tot complete steden. Op stadsniveau maakt het centrum gebruik van het concept van de ‘gezonde stad’ om zowel bestaande stadswijken als nieuwe ontwikkel- of renovatieprojecten te analyseren. Hierbij wordt gekeken naar aspecten als de afhankelijkheid van de auto, beloopbaarheid, fietsbaarheid, toegang tot sociale plekken, positieve afleiding, groen, maar ook het ontwerp van straten, pleinen en de openbare ruimtes in naoorlogse wooncomplexen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. Cor Wagenaar: c.wagenaar@rug.nl

Laatst gewijzigd:05 juli 2017 16:51
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 15 november 2017

  RUG beste brede klassieke universiteit van Nederland

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Nederlandse Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding. In de lijst van Beste Universiteiten staat de universiteit van het Noorden in de categorie...

 • 15 november 2017

  Middeleeuws Frisia meer ‘Viking’ dan gedacht

  Frisia, het kustgebied tussen Zwin en Wezer, was in de Vikingtijd (ca. 800-1050) meer verbonden met de Vikingwereld rond de Noordzee dan we dachten - vooral met Engeland en Denemarken. Dat stelt onderzoeker Nelleke IJssennagger die 23 november promoveert...

 • 13 november 2017

  Twee RUG-onderzoekers treden toe tot ​D​e Jonge Akademie

  Twee jonge wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen zijn toegelaten tot De Jonge Akademie: Han Thomas Adriaenssen en Bettina Reitz-Joosse.