Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Zwaartekrachtsubsidie van 18.8 miljoen voor onderzoek naar innovatieprocessen in de oudheid

08 mei 2017
oude geschiedenis

De landelijke onderzoeksschool voor Nederlandse classici 'OIKOS' heeft een prestigieuze Zwaartekrachtsubsidie ontvangen voor het onderzoeksproject Anchoring Innovation. Dankzij de subsidie van 18.8 miljoen euro kunnen wetenschappers de komende tien jaar ondezoek doen naar de verankering van innovatieprocessen in de oudheid. Van de vijf betrokken universiteiten wordt de RUG vertegenwoordigd door prof. Onno van Nijf, hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Faculteit der Letteren.

After the Crisis

Het onderzoeksproject After the Crisis , dat ontwikkeld werd door prof.Onno van Nijf, prof. Ruurd Nauta (Latijnse taal en cultuur), dr. Jan willem Drijvers (Oude geschiedenis), en uitgevoerd door Dr. Jacqueline Klooster en dr. Inger Kuin, leverde een belangrijke bijdrage aan de succesvolle aanvraag van het Zwaartekrachtprogramma.

Het onderzoeksproject Anchoring Innovation is één van de in totaal vier gehonoreerde projecten waar onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen bij betrokken zijn. De onderzoeksprojecten SCOOP (GMW, en Wijsbegeerte) en Organs on Chips (Science & Engineering) en BaSyC (UMCG) ontvingen tevens een subsidie van 18.8 miljoen euro.

In een speciale krant van de RUG vindt u meer uitleg over de verschillende projecten.

Zwaartekracht

Met Zwaartekracht wil de overheid onderzoek van consortia van de beste onderzoekers in Nederland stimuleren. De onderzoekers moeten in hun vakgebied vernieuwend en invloedrijk onderzoek verrichten. De selectieprocedure voor dit eerste geldstroomprogramma wordt uitgevoerd door De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Meer informatie

Laatst gewijzigd:16 mei 2017 16:38

Meer nieuws

  • 10 mei 2017Nieuwe cursusronde Talencentrum - zomer 2017

    Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen biedt een nieuwe cursusperiode aan in de zomer van 2017: Nederlands voor anderstaligen, Nederlands voor Nederlandstaligen, Engels, Moderne Vreemde Talen en Interculturele Communicatie. De online inschrijving...

  • 10 mei 2017Het Foreign Accent Syndrome: plotseling praten met een vreemd accent

    Het zal je maar gebeuren: opeens spreek je met een vreemd accent. De kans is groot dat er sprake is van het Foreign Accent Syndrome, kortweg FAS. FAS is een zeldzame spraakaandoening die tot gevolg heeft dat je spraak in oren van toehoorders klinkt...

  • 04 mei 2017Oxford Bibliographies Online uitgebreid

    Onze licentie op de Oxford Bibliographies Online is nu uitgebreid met de onderwerpen: Art History, Cinema & Media Studies, Classics en Philosophy.