Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Medewerkers

Sociologie (alle medewerkers)

  -
NaamFunctieExpertiseVakgebieden
Aalst, D.A.E. van, MScPhDPesten; Leerkrachten; Relatieve Leeftijdseffect (RAE)Sociologie
Akkerman, prof. dr. A.Hoogleraar
Anthonio, prof. dr. G.G.Bestuurder, innovator, onderzoeker, professional (in de zorg).
Begeleider van promovendi en studenten Ma- en Ba-niveau bij onderzoeksprojecten en papers.
Strategisch Management
Organisatiekunde
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Bakker, D.M.Promovendussamenwerking, normatief gedrag, sociale dilemma's, speltheorie, experimentele sociologieSociologie
Bel, V. de, MScPhD studentSociologie van families, scheidingsonderzoek, sociale netwerk analyse, kwalitatieve onderzoeksmethodenSociologie
Berends, S.M., MADatamanager KiVa Verwerving en verwerking van een tweede taal
Bloemberg, R.
Bosman, dr. M.H.Docent / Beleidsmedewerker onderwijssociologie, schoolloopbanen, ongelijkheid,                                          gezinssituaties Sociologie
Dijkstra, dr. J.Universitair docent speltheorie, ruilnetwerken, collectieve besluitvorming, mathematische sociologie Sociologie
Dijkstra, dr. J.K.Universitair hoofddocent status, antisociaal gedrag, risicogedrag,adolescentie, sociale netwerken Sociologie
Diviak, T., MPhD student
Draaijer, J.
Duijn, dr. M.A.J. vanUniversitair hoofddocent toegepaste statistiek, sociale netwerkanalyse Statistiek & Kansrekening
Sociologie
Feliciani, T., MScPromovendusSocial influence, opinion polarization, agent-based modeling, ethnic diversity, radical-rightSociologie
Fischmann, J., MScPhD kandidaatpesten in scholen, integratie & ethnische relatiesSociologie
Flache, prof. dr. A.Hoogleraar Sociale integratie, samenwerking, sociale netwerken, agent-based modelleren, sociale complexiteit
Sociologie
Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Garate Gamboa, M.E.
Giardini, F., PhDAssistant professorSociologie
Glebbeek, dr. A.C.Universitair hoofddocent arbeidssociologie, beleidssociologie, sociale welvaart Sociologie
Goedkoop, F.PhDSociologie
Goor, dr. H. vanUniversitair docentSociologie
Gremmen, M.C., MScPromovendus (AiO)Jeugd en adolescentie; Schoolprestaties en schoolmotivatie; Sociale relaties; Peer status; Prosociaal gedrag; Antisociaal gedrag en risicogedrag; Pesten en victimizatie; Sociale netwerk analyse (SIENA)Sociologie
Onderwijspsychologie
Ontwikkelingspsychologie
Heyse, dr. L.Universitair docent Professionalization and performance of international (humanitarian) nonprofit organizations

Public sector organizations and public sector reform

Humanitarian crisis and aid provision

[Click the 'onderzoek' button for publications]
Sociologie
Holwerda, A.Senior Onderzoeker (Dr.) (Arbeids)participatie; Jongeren met een beperking / kwetsbare jongeren / psychische beperkingen
Hooijsma, M., MScPhD studentchildhood, peer processes, peer relationships, ethnicity, social networks, cross-cultural researchSociologie
Huisman, dr. J.M.E.Universitair Docent Statistiek, missing data, imputatie, statistische analyse van sociale netwerken Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Statistiek & Kansrekening
Sociologie
Huitsing, dr. G.E.Postdoc (onderzoeker en docent)Gijs Huitsing promoveerde in 2014 op het proefschrift “A social network perspective on bullying” bij de vakgroep sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen en het ICS, gefinancierd door het onderzoekstalent programma van NWO. Tijdens zijn promotieonderzoek werkte hij op diverse manieren samen met de praktijk. Hij was lid van het Groningse Consultatieteam pesten (2008-2012) en leidt sinds 2011 samen met René Veenstra de implementatie van het KiVa antipestprogramma in Nederland (www.kivaschool.nl). Verder heeft hij samen met Pestweb www.sociaalnetwerkadvies.nl opgericht, waarmee inzicht wordt gegeven in de sociale structuur van klassen. Over zijn expertise op het gebied van pesten en sociale netwerken publiceerde hij onder meer in Nederlandstalige handboeken en diverse internationale peer-reviewed tijdschriften. Over zijn onderzoek en expertise over pesten wordt hij veelvuldig geraadpleegd door de media. Gijs Huitsing werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker bij de vakgroep sociologie en het ICS in Groningen.

Pesten; Sociale netwerkanalyse; Prosociaal en antisociaal gedrag; Peer relations.
Sociologie
Ontwikkelingspsychologie
Jansen, dr. D.E.M.C.Universitair docent jeugd, licht verstandelijke beperking, multiprobleemgezinnen, kwetsbare groepen, zorgtrajecten, medische sociologie Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Sociologie
Gezondheidszorg
Kaufman, T.M.L., MScPromovendusPesten op basisscholen; seksuele minderheidsjongeren; depressie; emotieregulatie
Keijzer, M.A., MScPromovendus
Kielman, R.E., MScDocentPesten

Praktijkgericht sociaal-wetenschappelijk onderzoek

Onderwijs

Scriptiebegeleiding
Sociologie
Krause, R.W., MScProgramming (R and Python)
Statistics (GLM, GLMM, SEM, IRT)
Network Analyses (SAOM -RSiena, ERGM)
Missing Data
Psychometrie
Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Sociologie
Labun, dr. A.Onderzoeker (postdoc Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Innovation Management & Strategy) sociology of organizations, social networks, social and developmental psychology
Lindenberg, prof. dr. S.M.Hoogleraar cognitieve sociologie, sociale rationaliteit Sociologie
Lodder, dr. G.M.A.
Maes, dr. M.Assistant Professor / UDComputational Social ScienceSociologie
Messchendorp, M.D.
Miharti, S., MAPhD student
Mills, prof. dr. M.C.Hoogleraar levensloop, genetica, vergelijkend onderzoek, arbeids- en familie sociologie, vruchtbaarheid, partner-relaties, event history analyse Sociologie
Demografie
Statistiek & Kansrekening
Muttaqin, T.PhD student
Niejenhuis, C.Y. van, MScOnderzoeker en docent
Niezink, N.M.D.Promovendus
Oldenburg, B., PhDPostdoctoral researcher Pesten; leerkrachten; percepties van pesten; verdedigen; research data management; wetenschappelijke integriteit
Palacios, D.F., MScPhD student
Peschar, prof. dr. J.L.
Ploeg, dr. R. van derPostdoc en docent Pesten en slachtofferschap, KiVa, sociale netwerken, groepsprocessen, landenvergelijkend onderzoek, etnische ongelijkheid
Sociologie
Popping, dr. R.Universitair docent levensloop, vergelijkend onderzoek, arbeids- en familie sociologie Sociologie
Rambaran, J.A., MScAiOSociale netwerk analyse (SIENA; ERGMs; UCINET); Jeugd en adolescentie; Sociale relaties; Prosociaal gedrag; Antisociaal gedrag en risicogedrag; Pesten en victimisatie; Peer status; Schoolprestaties en schoolgedragSociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Onderwijspsychologie
Ontwikkelingspsychologie
Rijsewijk, L.G.M. van, MScAIOprosociale relaties (i.e., hulprelaties) tussen jongeren en hun klasgenotenSociologie
Roi, C. la, MScPhD-studentSociologie
Savickaite, R., MScPhD candidate (Promovendus)adolescence, social networks, peer relations, romantic relationships, status, social developmentSociologie
Septer, ir. T.J.Promovendus
Steglich, dr. C.E.G.Universitair hoofddocent sociale netwerken, stochastische modellen Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Statistiek & Kansrekening
Sociologie
Steverink, prof. dr. B.J.M.Adjunct hoogleraar succesvol ouder worden, welbevinden, sociale relaties, zelf-regulatie, levensloop, theorie-vorming, instrumentontwikkeling, interventies, implementatie, valorisatie Gerontologie
Sociologie
Psychologie
Stokman, prof. dr. F.N.Hoogleraar models of collective decision making, strategic intervention in complex, collective decision making, analysis of social networks, sustainability, social cohesion Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Sociologie
Politicologie
Stulp, G., PhDPost-doctoraal onderzoekerReproductive decision-making; human behavioural ecology; biosocial approach; heightSociologie
Evolutionaire Biologie
Veenstra, prof. dr. D.R.Hoogleraar criminaliteit en veiligheid, pesten, netwerken van jongeren Sociologie
Veldhuis, T.M., MScOnderzoeker terrorists in prison, radicalization, collective humiliation
Verweij, R.M.Promovendus
Weeting, J.C.PhD studentSignaling, Identity signaling, Social Identity, (Non)verbal cues, Cooperation Sociologie
Psychologie
Wielers, dr. R.J.J.Universitair Hoofddocent Sociologie Sociologie van Arbeid en Organisatie Sociologie
Wittek, prof. dr. R.P.M.Hoogleraar Subdisciplines 
Organisatiesociologie - arbeidssociologie - sociologische theorie - economische sociologie - sociologie van veroudering

Themas
Duurzame samenwerking - beheersing - controle - organisatieverandering - administratieve reform - institutionele verandering - decentralisatie - sociale netwerkdynamiek - humanitaire actie
Sociologie
Gedragswetenschappen
Management
Bedrijfskunde
Laatst gewijzigd:26 februari 2015 10:58