Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenSociologieOrganisatieMedewerkers

Sociologie (alle medewerkers)

NaamFunctieExpertiseVakgebieden
Aalst, D.A.E. van, MScPhDPesten; Leerkrachten; Relatieve Leeftijdseffect (RAE)Sociologie
Aarts, prof. dr. C.W.A.M.Hoogleraar Politieke Instituties en Gedrag, Decaan Faculteit GMWDemocratie, verkiezingen, kiesgedragPoliticologie
Akkerman, prof. dr. A.Hoogleraar
Anthonio, prof. dr. G.G.Bijzonder Hoogleraar Sociologie van Leiderschap, Organisaties en DuurzaamheidBestuurder, innovator, onderzoeker, professional (in de zorg).Begeleider van promovendi en studenten Ma- en Ba-niveau bij onderzoeksprojecten, thesis en artikelen.Organisatiekunde
Management
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Bakker, D.M.Promovendussamenwerking, normatief gedrag, sociale dilemma's, speltheorie, experimentele sociologieSociologie
Bel, V. de, MScPhD studentSociologie van families, scheidingsonderzoek, sociale netwerk analyse, kwalitatieve onderzoeksmethodenSociologie
Berends, S.M., MADatamanager KiVa Datamanagement
Verwerving en verwerking van een tweede taal
Boomstra, dr. N.W.Promovenda moeder-kind interactie, taalontwikkeling van het jonge kind Taal & Taalwetenschap
Ontwikkelingspsychologie
Gezinsstudies
Bosman, dr. M.H.Docent onderwijssociologie, schoolloopbanen, ongelijkheid,                                          gezinssituaties Sociologie
Buijs, V.L., MScPhD-studentSociologie
Crippa, L.
Dijkstra, dr. J.Universitair Hoofddocent speltheorie, ruilnetwerken, collectieve besluitvorming, mathematische sociologie Sociologie
Dijkstra, dr. J.K.Universitair hoofddocent status, antisociaal gedrag, risicogedrag,adolescentie, sociale netwerken Sociologie
Diviak, T., MPhD student
Downes, R.E.
Draaijer, J.
Duijn, dr. M.A.J. vanUniversitair hoofddocent toegepaste statistiek, sociale netwerkanalyse Statistiek & Kansrekening
Sociologie
Feliciani, T., MScPromovendusSocial influence, opinion polarization, agent-based modeling, ethnic diversity, radical-rightSociologie
Fischmann, J., MScPhD kandidaatpesten in scholen, integratie & ethnische relatiesSociologie
Flache, prof. dr. A.Hoogleraar Sociale integratie, samenwerking, sociale netwerken, agent-based modelleren, sociale complexiteit
Sociologie
Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Garate Gamboa, M.E.
Giardini, F., PhDAssistant professorSociologie
Glebbeek, dr. A.C.Universitair hoofddocent arbeidssociologie, beleidssociologie, sociale welvaart Sociologie
Goedkoop, F.PhD CandidateSociologie
Goor, dr. H. vanUniversitair docentSociologie
Goossens, T.L.L., MPhD student
Gremmen, M.C., MScPromovendus (AiO)Jeugd en adolescentie; Schoolprestaties en schoolmotivatie; Sociale relaties; Peer status; Prosociaal gedrag; Antisociaal gedrag en risicogedrag; Pesten en victimizatie; Sociale netwerk analyse (SIENA)Sociologie
Onderwijspsychologie
Ontwikkelingspsychologie
Greveling, L., MScaio Middenschool in Nederland, 1969-1993
Heyse, dr. L.Universitair docent [picture by Rita Smaniotti]
I am interested in how public, nonprofit and private organizations attempt to address societal challenges through their operations. I study the societal effects and performance of these organizations in relation to their governance structures and organizational practices . I apply these questions - in close collaboration with organizations involved - to specific settings, such as international humanitarian aid organizations and the youth care sector in the Netherlands, using both quantitative and qualitative methods.

I work in the Sociology Department SCIO research cluster 'Sustainable Cooperation, Institutions and Organizations'. I am a board member of the Dutch Sociological Association, and a member of the ICS. Specific research themes: - Professionalization and performance of international (humanitarian) nonprofit organizations- Public sector organizations and public sector reform- Humanitarian crisis and aid provision[Click the 'onderzoek' button for publications]
Sociologie
Holwerda, A.Senior Onderzoeker (Dr.) (Arbeids)participatie; Jongeren met een beperking / kwetsbare jongeren / psychische beperkingen
Hooijsma, M., MScPhD studentchildhood, peer processes, peer relationships, ethnicity, social networks, cross-cultural researchSociologie
Huisman, dr. J.M.E.Universitair Docent Statistiek, missing data, imputatie, statistische analyse van sociale netwerken Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Statistiek & Kansrekening
Sociologie
Huitsing, dr. G.E.Postdoc (onderzoeker en docent)Gijs Huitsing promoveerde in 2014 op het proefschrift “A social network perspective on bullying” bij de vakgroep sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen en het ICS, gefinancierd door het onderzoekstalent programma van NWO. Tijdens zijn promotieonderzoek werkte hij op diverse manieren samen met de praktijk. Hij was lid van het Groningse Consultatieteam pesten (2008-2012) en leidt sinds 2011 samen met René Veenstra de implementatie van het KiVa antipestprogramma in Nederland (www.kivaschool.nl). Verder heeft hij samen met Pestweb www.sociaalnetwerkadvies.nl opgericht, waarmee inzicht wordt gegeven in de sociale structuur van klassen. Over zijn expertise op het gebied van pesten en sociale netwerken publiceerde hij onder meer in Nederlandstalige handboeken en diverse internationale peer-reviewed tijdschriften. Over zijn onderzoek en expertise over pesten wordt hij veelvuldig geraadpleegd door de media. Gijs Huitsing werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker bij de vakgroep sociologie en het ICS in Groningen.

Pesten; Sociale netwerkanalyse; Prosociaal en antisociaal gedrag; Peer relations.
Sociologie
Ontwikkelingspsychologie
Jansen, dr. D.E.M.C.Universitair docent jeugd, licht verstandelijke beperking, multiprobleemgezinnen, kwetsbare groepen, zorgtrajecten, medische sociologie Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde
Sociologie
Gezondheidszorg
Kaufman, T.M.L., MScPromovendusPesten op basisscholen; seksuele minderheidsjongeren; depressie; emotieregulatie
Keijzer, M.A., MScPromovendus
Kielman, R.E., MScDocentPraktijkgericht sociaal-wetenschappelijk onderzoek
Sociale veiligheid en groepsvorming
Pesten
Scriptiebegeleiding
Sociologie
Krause, R.W., MScNetwork Analyses (SAOM - RSiena, ERGM)
Programming (R and Python)
Missing Data Imputation
Statistics (GLM, GLMM, SEM)
Psychometrie
Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Sociologie
Kuschel, A.PhD StudentPsychologie, Sociale
Sociologie
Labun, dr. A.Onderzoeker (postdoc Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Innovation Management & Strategy) sociology of organizations, social networks, social and developmental psychology
Lindenberg, prof. dr. S.M.Hoogleraar cognitieve sociologie, sociale rationaliteit Sociologie
Lodder, dr. G.M.A.
Louer, L.E.A.M., MSc
Maes, dr. M.Assistant Professor / UDComputational Social ScienceSociologie
Mills, prof. dr. M.C.Hoogleraar levensloop, genetica, vergelijkend onderzoek, arbeids- en familie sociologie, vruchtbaarheid, partner-relaties, event history analyse Sociologie
Demografie
Statistiek & Kansrekening
Niejenhuis, C.Y. van, MScOnderzoeker en docent
Niezink, N.M.D.Promovendus
Oldenburg, B., PhDPostdoctoral researcher / policy officer / secretary ICS board Pesten; leerkrachten; percepties van pesten; verdedigen; research data management; wetenschappelijke integriteit
Palacios, D.F., MSc
Peschar, prof. dr. J.L.
Ploeg, dr. R. van derPostdoc en docent Pesten en slachtofferschap, KiVa, sociale netwerken, groepsprocessen, landenvergelijkend onderzoek, etnische ongelijkheid
Sociologie
Popping, dr. R.Universitair docent levensloop, vergelijkend onderzoek, arbeids- en familie sociologie Sociologie
Rambaran, J.A., MScAiOSociale netwerk analyse (SIENA; ERGMs; UCINET); Jeugd en adolescentie; Sociale relaties; Prosociaal gedrag; Antisociaal gedrag en risicogedrag; Pesten en victimisatie; Peer status; Schoolprestaties en schoolgedragSociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Onderwijspsychologie
Ontwikkelingspsychologie
Rengers, J.M.Sociologie
Rijsewijk, L.G.M. van, MScAIOadolescenten; jongeren; sociale relaties; sociale steun; hulp; klasgenoten; peers; sociale netwerk analyseSociologie
Roi, C. la, MScPhD-studentSociologie
Rol, dr. M.E.G.M.Docent sociaal-wetenschappelijke conceptontwikkeling, relatie theorie en beleid Filosofie
Economie (Algemeen)
Roos, M., MScDocentSociologie
Savickaite, R., MScPhD candidate (Promovendus)adolescence, social networks, peer relations, romantic relationships, status, social developmentSociologie
Smaniotto, dr. R.C.Docent schrijfvaardigheid; evolutionaire sociologie Sociologie
Snijders, prof. dr. T.A.B.Hoogleraar statistiek, sociale netwerken, multilevel analyse, stochastische modellen in de gedrags- en maatschappijwetenschappen Statistiek & Kansrekening
Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Sociologie
Steenbergen, dr. H.Opleidingscoördinator/docentSociologie
Steglich, dr. C.E.G.Universitair hoofddocent sociale netwerken, stochastische modellen Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Statistiek & Kansrekening
Sociologie
Steverink, prof. dr. B.J.M.Adjunct hoogleraar succesvol ouder worden, welbevinden, sociale relaties, zelf-regulatie, levensloop, theorie-vorming, instrumentontwikkeling, interventies, implementatie, valorisatie Gerontologie
Sociologie
Psychologie
Stokman, prof. dr. F.N.Hoogleraar models of collective decision making, strategic intervention in complex, collective decision making, analysis of social networks, sustainability, social cohesion Sociale Wetenschappen, Kwantitatieve Methoden
Sociologie
Politicologie
Stulp, G., PhDPost-doctoraal onderzoekerReproductive decision-making; human behavioural ecology; biosocial approach; heightSociologie
Evolutionaire Biologie
Teekens, T.P., MScPromovendusSociologie
Tol, dr. D.G. vanUniversitair Docent / OnderzoekerMedische Ethiek, Medische Professionaliteit, Medische SociologieGedragswetenschappen
Medische Ethiek
Veenstra, prof. dr. D.R.Hoogleraar criminaliteit en veiligheid, pesten, netwerken van jongeren Sociologie
Veldhuis, T.M., MScOnderzoeker terrorists in prison, radicalization, collective humiliation
Venema, S.D.DocentDemografie
Sociologie
Verweij, R.M.Promovendus
Wal, dr. M. van derDocent Specifiek lesgeven en meten van competencies en burgerschap Onderwijs & Onderwijskunde
Sociologie
Weeting, J.C.PhD studentSignaling, Identity signaling, Social Identity, (Non)verbal cues, Cooperation Sociologie
Psychologie
Wielers, dr. R.J.J.Universitair Hoofddocent Sociologie Sociologie van Arbeid en Organisatie Sociologie
Wittek, prof. dr. R.P.M.Hoogleraar Subdisciplines 
Organisatiesociologie - arbeidssociologie - sociologische theorie - economische sociologie - sociologie van veroudering

Themas
Duurzame samenwerking - beheersing - controle - organisatieverandering - administratieve reform - institutionele verandering - decentralisatie - sociale netwerkdynamiek - humanitaire actie
Sociologie
Gedragswetenschappen
Management
Bedrijfskunde
Laatst gewijzigd:17 oktober 2017 11:50
printOok beschikbaar in het: English