Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Linda Steg in Raad van Toezicht UT (Universiteit Twente)

20 januari 2017

Hoogleraar omgevingspsychologie Linda Steg neemt zitting in de Raad van Toezicht van de UT. Ze vervangt daarmee hoogleraar Janka Stoker. De benoeming geldt voor vier jaar.

Professor Steg is sinds 2009 hoogleraar Omgevingspsychologie bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Zij studeerde andragogiek in Groningen en werkte onder meer bij het Sociaal Cultureel Planbureau in Den Haag. In 1996 promoveerde ze in Groningen op haar proefschrift ‘Gedragsverandering ter vermindering van het autogebruik’. Professor Steg richt zich in haar onderzoek op de interactie tussen mens en omgeving.

Naast haar hoogleraarschap is Steg onder andere wetenschappelijk directeur van het Kurt Lewin Instituut, en past-president van de divisie ‘Environmental Psychology’ van de International Association of Applied Psychology. Verder is zij bij diverse wetenschappelijke tijdschriften betrokken, zoals Advisory Panel member in Social Science and Policy van Nature Energy, Frontiers in Psychology: Environmental Psychology, Journal of Environmental Psychology, Environment & Behavior, Energy Efficiency, Psyecology: Bilingual Journal of Environmental Psychology en Applied Psychology: An International Review.

Raad van Toezicht voorzitter Anton Schaaf is verheugd over de benoeming van Steg: “Wij zochten als Raad van Toezicht naar een lid met ervaring in de academische wereld, om qua profiel en samenstelling een evenwichtige Raad te behouden. Het wetenschappelijke profiel van Linda Steg past mooi bij de High Tech Human Touch aanpak van de UT. De Raad is ervan overtuigd dat professor Steg als persoon een waardevolle aanvulling is die over de competenties beschikt die de Raad nodig heeft om zijn taak adequaat te kunnen uitoefenen.”

Professor Steg over haar benoeming: “Ik ben vereerd dat ik een bijdrage kan leveren aan de Raad van Toezicht van de UT. Ik onderschrijf het belang dat de UT hecht aan het uitvoeren van excellent wetenschappelijk onderzoek dat ook maatschappelijk grote relevantie heeft.”

Laatst gewijzigd:20 januari 2017 16:14

Meer nieuws

  • 24 maart 2017Grootste kans op rechtse coalitie

    Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen laten zien dat het CDA acht en D66 zeven van elf belangrijkste beslispunten kunnen binnenhalen in een rechtse coalitie met de VVD en Christen Unie. Bij een coalitie met VVD en Groen Links lukt dat maar...

  • 20 maart 2017Subsidie Laura Batstra: Klassenfeestjes tegen sociale uitsluiting

    Laura Batstra start een project waarbinnen kinderfeestjes voor de hele klas georganiseerd en gepropageerd worden met als doel sociale uitsluiting van kinderen tegen te gaan. Stichting Kinderpostzegels subsidieert dit initiatief.

  • 09 maart 2017Niet-werkzame medicatie kan verkoopvergunning krijgen

    Nieuw statistisch onderzoek zet vraagtekens bij de bewijskracht die de Amerikaanse FDA verlangt van goed te keuren medicamenten. Psycholoog en statisticus Don van Ravenzwaaij van de RUG concludeert dit in een artikel dat hij samen schreef met prof....