Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOrganisatieBestuur en Commissies

Samenstelling

Het Faculteitsbestuur van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is eindverantwoordelijke voor het onderwijs en het onderzoek van de faculteit, alsmede voor het goede beheer van de facultaire middelen.

Het bestuur

NaamFunctie
Aarts, prof dr C.W.A.M.Hoogleraar Politieke Instituties en Gedrag, Decaan Faculteit GMW
Landeweerd, dr R.J.Portefeuillehouder Middelen
Werf, prof dr M.P.C. van derHoogleraar Onderwijzen en leren, vice decaan Faculteit GMW
Wilts, K.Studentassessor Faculteitsbestuur GMW

Klaas Wilts vertegenwoordigt de studenten in het bestuur; woont de bestuursvergaderingen bij en heeft een adviserende stem.  

Faculteitsbestuur GMW
Faculteitsbestuur GMW

Secretariële ondersteuning

NaamFunctie
Sopacua, M.A.J.Secretaresse
Timmer, J.Hoofd secretariaat / Secretaresse Faculteitsbestuur / Secretaresse Faculteitsraad
Vorenholt, M.H.P.directiesecretaresse faculteitsbestuur/facultaire pedel

De opleidingsdirecteuren


De onderzoeksdirecteuren

De 13 basiseenheden

Basiseenheid Voorzitter
Psychometrie & Statistiek Prof.dr. R.R. Meijer
Theorie & Geschiedenis van de Psychologie Prof.dr.D.Draaisma
Experimentele Psychologie Prof. dr. M.M. Lorist
Organisatie Psychologie Prof.dr.B.M. Wisse
Sociale Psychologie Prof.dr.E.M. Steg
Klinische Psychologie en Experimentele Psychopatologie Prof. dr. P.J. de Jong
Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie Prof. dr. O. Tucha
Ontwikkelingspsychologie Prof. dr. P.L.C. van Geert
Orthopedagogiek Prof. dr. H.W.E. Grietens
Pedagogiek Prof.dr. J.J.H. Dekker
Jeugdstudies prof. dr. M.C. Timmerman
Onderwijskunde Prof.dr. R. Bosker
Sociologie Prof. dr. A. Flache
Lerarenopleiding Prof dr K. van Veen
Laatst gewijzigd:10 oktober 2016 14:55
printOok beschikbaar in het: English