Skip to ContentSkip to Navigation
founded in 1614  -  top 100 university

Studieverenigingen, studentorganisaties en alumni

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Studieverenigingen

Studenten van opleidingen van de faculteit verenigen zich in studieverenigingen en organiseren diverse activiteiten zoals lezingen, borrels en excursies.

Studie Vereniging
Psychologie

VIP (Studievereniging Psychologie)

Diemensies (magazine)

SPS-NIP (Platform Groningen, Studenten sectie Ned. Inst. van Psychologen)

Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde

Odiom

Odiom magazine (magazine)

Sociologie

Societas (studievereniging)

SOAP (magazine)

Alumni

De Faculteit GMW hecht veel waarde aan contacten met haar alumni. Verschillende opleidingen binnen de faculteit hebben een eigen alumnivereniging. Zij organiseren uiteenlopende activiteiten. Hieronder vindt u een lijst van de actieve verenigingen.

Laatst gewijzigd:15 juli 2016 12:12